Notícies

Convocatòria pública de tutories vacants pel segon semestre curs 2023-2024

Del 5 al 19 de desembre 2023, el Centre Associat de la UNED a Girona obre una convocatòria pública per impartir assignatures vacants pel segon semestre curs 2023-2024.

A l’hora de preparar la vostra candidatura, tingueu present que les tutories de la UNED es realitzen de forma presencial des del Centre Associat i que s’han d’emetre per webconferència mitjançant el software propi de la UNED o Teams. 

Consultar aquí el llistat d’assignatures.

Consultar aquí l’anunci de la convocatòria.

Presentació de candidatures:

Les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic adjuntant el formulari de sol·licitud i la documentació corresponent a l’adreça secretaria@girona.uned.es, indicant: 

  • Dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic)
  • Tutoria a la que s’opta (número de tutoria i assignatura)

La documentació que cal adjuntar al correu és la següent:

  • Formulari de sol·licitud
  • Currículum actualitzat
  • Fotocopia dels títols citats en el currículum.
  • Informe de vida laboral, així com tota la documentació que acrediti els mèrits descrits en el currículum

Terminis:

  • L’últim dia per a presentar les sol·licituds és dimarts 19 de desembre .

Salt, 5 de desembre del 2023

×