Serveis

Horari del centre

1 setembre- 14 de juny: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 17 a 20 h

15 de juny – 31 de juliol: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i  dimecres de 17 a 20 h

Agost: Tancat per vacances .

Servei de Biblioteca

L’aula disposa de 16 punts de lectura.

Préstec de llibres

2 llibres com a màxim.

Temps màxim de préstec: 2 setmanes

No es fan reserves ni hi ha llistes d’espera

Servei de préstec interbibliotecari

Contacte

Tel.: 972 21 26 00 (ext. 1)
Correu electrònic: biblioteca@girona.uned.es

Consulti el catàleg de biblioteques de la UNED

D’acord amb el conveni firmat amb la Universitat de Girona, els alumnes de la UNED poden utilitzar tots els serveis de les biblioteques d’aquesta universitat (Barri Vell, Montilivi i Emili Grahit).

Per accedir al préstec de llibres i fer ús de la biblioteca, només han de presentar el seu DNI i el carnet d’alumne de la UNED.

Per fer consultes al catàleg de la biblioteca de la UdG: www.udg.edu/biblioteca.

Adquisició de material didàctic

El centre no disposa d’un servei de llibreria. Els llibres es poden adquirir a qualsevol llibreria, a la llibreria virtual de la UNED

(https://www.libreriadelauned.es/doc/home/index.aspx) o a la 

Llibreria Sanz y Torres (https://www.sanzytorres.es/textosuned.php).      

REPRESENTACIÓ D’ESTUDIANTS

Els representants d’estudiants desenvolupen a la UNED una funció de gran importància per a la nostra Universitat. Els Estatuts de la UNED i l’Estatut de l’ Estudiant Universitari subratllen el caràcter democràtic de la funció de representació i el seu valor en la vida universitària. En el cas de la UNED, els òrgans col·legiats de la nostra Universitat en els quals es prenen les decisions de govern compten amb representació estudiantil. Els representants desenvolupen les seves funcions en les Facultats i Escoles, en els Departaments, en els Centres Associats i en moltes altres instàncies en què cal tenir en compte les opinions i suggeriments dels col·lectius d’estudiants.

Des del Vicerectorat d’Estudiants així com des dels Centres Associats es facilita aquesta tasca de representació defensant els seus interessos en les diferents instàncies, recolzant les seves activitats amb recursos econòmics i reconeixent la seva activitat des del punt de vista acadèmic. La nostra comunitat universitària està reforçant la participació d’estudiants en els processos de decisió que, sens dubte, redunda en benefici de la vida universitària tant en les Facultats i escoles com en els Centres Associats.

El representant d’estudiants de Centre Associat de Girona és actualment el Sr. Francisco Carriqui, estudiant de la Facultat de Dret.

Per a qualsevol consulta, reclamació o tema que us pugui sorgir, el seu correu és: rep.estud@girona.uned.es

COIE

El COIE és el Centro de Orientación, Información y Empleo, un servei especialitzat a oferir informació i orientació acadèmica i professional que la UNED posa a disposició dels seus estudiants.

Aquest centre depèn del Vicerectorat d’Estudiants, Treball i Cultura i exerceix les seves funcions en coordinació amb els centres associats.

El COIE també ofereix els seus serveis a la resta de la comunitat universitària i a la xarxa empresarial, amb l’objectiu d’oferir ajuda per a la integració acadèmica i professional dels estudiants.

Pot trobar-ne més informació a: http://coie-server.uned.es/

Des del mes d’octubre del 2012, el Centre Associat de Girona disposa d’aquest servei, el coordinador del qual és el professor Sr. Joaquín Morata, al qual trobarà al centre els dimecres a la tarda, de 16.00 a 19.00 h (despatx del COIE).

També s’hi pot adreçar mitjançant el correu electrònic (coie@girona.uned.es), a través del formulari de la pàgina web o per telèfon (652 92 66 79).

S.P.A Servei de Psicologia Aplicada

El Servei de Psicologia Aplicada (SPA) del Centre Associat de la Uned a Girona és un servei que sorgeix, entre altres motius, per l’interès per oferir serveis professionals de la psicologia, en les seves més diversos àmbits, dintre i fora de la comunitat universitària, seguint el model del Servei de Psicologia Aplicada de la Facultat de Psicologia de la Uned a Madrid.


El SPA funciona mitjançant programes que són engegats d’acord amb demandes específiques, pel que es troba permanentment obert a qualsevol requeriment dintre de l’àmbit de la psicologia: clínica, educativa, social, organizacional, del treball, etc.

En el moment actual el SPA té en marxa un Programa d’Intervenció Clínica, per a l’atenció individual de demandes pròpies de la psicologia clínica.

Qui pot utilitzar el SPA?
Qualsevol persona, sigui o no alumne de la UNED. També pot ser utilitzat per institucions, empreses, etc.

Quin cost té?
Els serveis del SPA no són gratuïts, pel que hauran de ser satisfets per qui els utilitzi. Els alumnes i personal de la UNED tenen una reducció especial en la seva utilització.

On es presta l’assistència professional?
En el Centre Associat de la Uned a Girona i en els despatxos privats dels professionals vinculats al SPA.

Qui presta l’activitat professional?
Psicòlegs que treballen en equip i que exerceixen de professors-tutors de la Facultat de Psicologia del Centre Associat de la Uned a Girona.

Es poden sol·licitar serveis professionals de la psicologia distints dels engegats en l’actualitat?
Sí, ja que el SPA pot considerar el seu engegada, al plantejar-se una o unes demandes concretes.

×