Serveis

Horari del centre

1 setembre- 14 de juny: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 17 a 20 h

15 de juny – 31 de juliol: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i  dimecres de 17 a 20 h

Agost: Tancat per vacances .

Servei de Biblioteca

L’aula disposa de 16 punts de lectura.

Préstec de llibres

2 llibres com a màxim.

Temps màxim de préstec: 2 setmanes

No es fan reserves ni hi ha llistes d’espera

Servei de préstec interbibliotecari

Contacte

Tel.: 972 21 26 00 (ext. 1)
Correu electrònic: biblioteca@girona.uned.es

Consulti el catàleg de biblioteques de la UNED

D’acord amb el conveni firmat amb la Universitat de Girona, els alumnes de la UNED poden utilitzar tots els serveis de les biblioteques d’aquesta universitat (Barri Vell, Montilivi i Emili Grahit).

Per accedir al préstec de llibres i fer ús de la biblioteca, només han de presentar el seu DNI i el carnet d’alumne de la UNED.

Per fer consultes al catàleg de la biblioteca de la UdG: www.udg.edu/biblioteca.

Adquisició de material didàctic

El centre no disposa d’un servei de llibreria. Els llibres es poden adquirir a qualsevol llibreria, a la llibreria virtual de la UNED

(https://www.libreriadelauned.es/doc/home/index.aspx) o a la 

Llibreria Sanz y Torres (https://www.sanzytorres.es/textosuned.php).      

COIE

El COIE és el Centro de Orientación, Información y Empleo, un servei especialitzat a oferir informació i orientació acadèmica i professional que la UNED posa a disposició dels seus estudiants.

Aquest centre depèn del Vicerectorat d’Estudiants, Treball i Cultura i exerceix les seves funcions en coordinació amb els centres associats.

El COIE també ofereix els seus serveis a la resta de la comunitat universitària i a la xarxa empresarial, amb l’objectiu d’oferir ajuda per a la integració acadèmica i professional dels estudiants.

Pot trobar-ne més informació a: http://coie-server.uned.es/

Des del mes d’octubre del 2012, el Centre Associat de Girona disposa d’aquest servei, el coordinador del qual és el professor Sr. Joaquín Morata, al qual trobarà al centre els dimecres a la tarda, de 16.00 a 19.00 h (despatx del COIE).

També s’hi pot adreçar mitjançant el correu electrònic (coie@girona.uned.es), a través del formulari de la pàgina web o per telèfon (652 92 66 79).

Sortides professionals http://coie.uned.es/salidas-profesionales

S.P.A Servei de Psicologia Aplicada

El Servei de Psicologia Aplicada (SPA) del Centre Associat de la Uned a Girona és un servei que sorgeix, entre altres motius, per l’interès per oferir serveis professionals de la psicologia, en les seves més diversos àmbits, dintre i fora de la comunitat universitària, seguint el model del Servei de Psicologia Aplicada de la Facultat de Psicologia de la Uned a Madrid.


El SPA funciona mitjançant programes que són engegats d’acord amb demandes específiques, pel que es troba permanentment obert a qualsevol requeriment dintre de l’àmbit de la psicologia: clínica, educativa, social, organizacional, del treball, etc.

En el moment actual el SPA té en marxa un Programa d’Intervenció Clínica, per a l’atenció individual de demandes pròpies de la psicologia clínica.

Qui pot utilitzar el SPA?
Qualsevol persona, sigui o no alumne de la UNED. També pot ser utilitzat per institucions, empreses, etc.

Quin cost té?
Els serveis del SPA no són gratuïts, pel que hauran de ser satisfets per qui els utilitzi. Els alumnes i personal de la UNED tenen una reducció especial en la seva utilització.

On es presta l’assistència professional?
En el Centre Associat de la Uned a Girona i en els despatxos privats dels professionals vinculats al SPA.

Qui presta l’activitat professional?
Psicòlegs que treballen en equip i que exerceixen de professors-tutors de la Facultat de Psicologia del Centre Associat de la Uned a Girona.

Es poden sol·licitar serveis professionals de la psicologia distints dels engegats en l’actualitat?
Sí, ja que el SPA pot considerar el seu engegada, al plantejar-se una o unes demandes concretes.

Progama CMETT

Programa CMETT “Prácticas profesionales”El COIE-UNED pone en marcha el Programa CMETT “Prácticas profesionales” remuneradas dirigido a estudiantes de la UNED

mayores de 40 años con ganas de adquirir experiencia profesional, competencias de empleabilidad y asesoramiento de mentores profesionales para la búsqueda de empleo.

Los 74 estudiantes seleccionados realizarán un periodo de 4 meses de prácticas remuneradas en empresas seleccionadas, recibirán una formación en competencias de empleabilidad y tendrán un mentor personal para guiarles en la búsqueda de empleo posterior a las prácticas.

Para más información: enlace directo http://coie-server.uned.es/7601

×