Notícies

Resultats provisionals de l’elecció del representant del professor tutor del Centre Associat de Girona

Durant els dies 13 i 14 hi han hagut eleccions a representant de professors tutors dels Centres Associats. En el cas de Girona, els resultats provisionals han estat 14 vots per Joaquin Morata, 14 vots per Quim Moret i 2 vots per Carmen Pesquera. Segons la normativa, en cas d’empat, el professor tutor més antic és el designat com a representant. En aquest cas doncs, el respresentant electe és Joaquin Morata.

×