Notícies

Convocatòria PAS UNED Girona. Valoració. Resultat final

Acta final (22-11-2021)

 

Acta valoració. Primera fase (17-11-2021)

………………………………………………………………………………………….

CONVOCATÒRIA

El Centre Associat de la UNED a Girona obre una borsa de treball per a cobrir una vacant temporal en funcions de secretaria de direcció, del Personal d’Administració i Serveis (PAS).

El termini per presentar candidatures romandrà obert fins al 16 de novembre.

Les persones aspirants que desitgin prendre part en aquesta borsa han de sol·licitar-ho mitjançant instància al director del Centre Associat, manifestant que reuneixen totes i cadascuna de les condicions de capacitat i requisits a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies.

Caldrà adjuntar a la instància una fotocòpia del DNI vigent, els títols o certificats acreditatius exigits en els requisits,  el currículum vitae, amb una relació dels mèrits al·legats i una memòria (veieu el punt 4 de les bases de la convocatòria).

Les instàncies i documentació a presentar es realitzarà a través del registre d’entrada, preferentment a través del correu electrònic secretaria@girona.uned.es

  • Consulteu les bases de la convocatòria aquí.
  • Per a més informació i consultes podeu trucar al 972 21 26 00
×