Notícies

Ampliat el termini de matrícula del segon quadrimestre fins al 15 de març

La UNED habilita habilita el seu període de matrícula entre el 4 de febrer i el 15 de març per a les assignatures del segon quadrimestre dels estudis de Grau, Graus Combinats, Micrograus i la majoria dels Màsters Oficials (sempre i quan se us hagi concebut l’Admissió  a principis d’aquest curs 2020/2021). Totes aquestes opcions estan destinades a estudiants no matriculats anteriorment i als que vulguin ampliar assignatures i compleixin els requisits establerts en les normatives específiques de Grau i Màster. Els que desitgen presentar-se a la Prova Lliure d’Accés a la Universitat per a Majors de 25 o 45 anys, el seu període de matrícula s’estén fins al 15 de març.

L’objectiu de la UNED és flexibilitzar tots els terminis per permetre que els estudiants encaixin les seves proves i avaluacions a les seves condicions individuals de vida laboral i personal.

— A tenir en compte:

Dins de l’àmplia gamma d’opcions de formació superior que ofereix la UNED cal revisar la normativa específica de determinats estudis que incorporen annexos o excepcions, com, per exemple, el Grau i TFG de Psicologia, que permet la matrícula quan es necessita un petit nombre de crèdits per completar el Pla d’Estudis i assolir la titulació.

La majoria de màsters es regeixen per la normativa general i en el cas dels TFM tutelats cal un acord amb el coordinador o coordinadora dels seus estudis.

No s’admetran sol·licituds de matrícula en les assignatures de caràcter anual ni en les pràctiques curriculars. Tampoc s’admet, en aquesta convocatòria, el pagament fraccionat de la matrícula.

— Recursos:

×