Nosaltres

Horari d'administració

1 setembre – 7 de juny: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 17 a 20 h

10 de juny – 31 de juliol: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i  dimecres de 17 a 20 h

Agost: Tancat per vacances

Declaració Política de Qualitat

La política del Centre Associat UNED Girona, respecte a la qualitat, és la de subministrar el servei de formació acadèmica d’acord amb els requisits establerts pel centre, les directrius metodològiques de la seu central de la UNED, les necessitats dels nostres estudiants i les demandes de la societat, sense acceptar cap compromís que pugui afectar la qualitat d’aquest servei.

Per això, la direcció del centre es compromet a complir aquesta política de qualitat, l’objectiu final de la qual és l’aplicació del sistema de gestió de la qualitat del centre, amb la finalitat d’implantar-hi una política de millora contínua.

De la mateixa manera, es compromet a garantir que es respectin, per part de totes les persones que integren el centre, les disposicions descrites al manual de qualitat de centres associats de la UNED.

Amb aquesta finalitat, la direcció del centre realitzarà, de forma periòdica, l’avaluació de l’aplicació i l’eficàcia d’aquestes disposicions.

A més, la direcció del centre, dins d’aquest marc de qualitat, assumeix el foment de la cooperació, la igualtat i el respecte amb tots els membres de la comunitat universitària, a fi que s’atenyin tots els objectius marcats i que els nostres estudiants i la societat rebin la millor atenció i el millor servei per part nostra.

Missió i Valors

La nostra missió és:

Que tots els ciutadans del nostre entorn tinguin accés flexible al coneixement relacionat amb l’educació superior, mitjançant la modalitat d’aprenentatge semipresencial i a distància, i que també tinguin accés al desenvolupament professional i cultural de més interès social.

Per aquest motiu, integrem:

Directrius metodològiques de la seu central

Estratègies educatives del centre associat

Iniciatives i demandes de la societat

Avenços europeus en qualitat i tecnologia

Ofertes formatives de la xarxa de centres de la UNED

Els nostres valors són:

Voluntat de desenvolupament

Creativitat

Treball en equip

Compromís social

Professionalitat

Millora contínua

Atenció als estudiants

Transparència

Nosaltres

Relació de càrrecs de direcció del centre

Direcció: David Maldonado. director@girona.uned.es

Secretari-Coordinador acadèmic: Fran González (fragonzalez@girona.uned.es)

Coordinació tecnològica: Joaquín Morata. jmorata@girona.uned.es

Coordinació d’Orientació, Informació i Ocupació (COIE): Joaquín Morata. jmorata@girona.uned.es

Coordinació de pràctiques: Maria Carolà Vilà. marcarola@girona.uned.es

Coordinacions Aula Universitària Olot-Garrotxa: Marta Mallarach. mmallarach@girona.uned.es / Esther Gumbao. egumbao@girona.uned.es

Coordinacions UNED Sènior i Extensió Universitària: Marta Mallarach. mmallarach@girona.uned.es / Esther Gumbao. egumbao@girona.uned.es 

Coordinació Aula Universitària Figueres: Elena Lázaro. elelazaro@girona.uned.es

Consell de Centre

Direcció: David Maldonado. director@girona.uned.es

Secretari-Coordinador acadèmic: Fran González (fragonzalez@girona.uned.es)

Coordinació tecnològica: Joaquín Morata. jmorata@girona.uned.es

Coordinació d’Orientació, Informació i Ocupació (COIE): Joaquín Morata. jmorata@girona.uned.es

Coordinació de pràctiques: Maria Carolà Vilà. marcarola@girona.uned.es

Coordinacions Aula Universitària Olot-Garrotxa: Marta Mallarach. mmallarach@girona.uned.es// Esther Gumbao. egumbao@girona.uned.es

Coordinacions UNED Sènior i Extensió Universitària: Marta Mallarach. mmallarach@girona.uned.es / Esther Gumbao. egumbao@girona.uned.es 

Coordinació Aula Universitària Figueres: Elena Lázaro. elelazaro@girona.uned.es

Representat de professors tutors: Joaquín Morata. jmorata@girona.uned.es

Representant d’alumnes: Sara Ruiz de la Santisima Trinidad. rep.estud@girona.uned.es

Representant del PAS: Lídia Parera lparera@girona.uned.es

Junta Rectora

Sr. Jordi Camps (President de la Junta Rectora, representant de la Diputació de Girona)

Dr. Ricardo Mairal (Vicepresident de la Junta Rectora, Rector de la UNED)

Dr. David Maldonado (Director del C.A. UNED Girona)

Sr. Fran González (Secretari del C.A. UNED Girona)

Sr. Joaquín Morata (Representant dels tutors)

Sr. Sara Ruiz de la Santíssima Trinidad (Representant de l’alumnat)

Sra. Lídia Parera (Representant del PAS)

1 representant de l’Ajuntament de Girona

1 altre representant de la Diputació de Girona

2 representants de la UNED.

Membres amb veu, però sense vot:
Representant de l’Ajuntament de Salt.
Representant de l’Ajuntament d’Olot.
Representant de l’Ajuntament de Figueres.
Representant de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Contractació

En aquest apartat s’informa sobre les licitacions que convoca el Centre Associat de la UNED a Girona.

[OBERT] 1/2024 – Licitació per a donar suport en serveis informàtics i de consultoria.

Per a més informació contacteu a comptabilitat@girona.uned.es

Consulteu tots els contractes aquí. 

Licitacions resoltes

Es prorroga amb data 06/03/2023 el contracte del servei d’assistència tècnica i suport en matèria informàtica al Centre Associat de la UNED Girona i les seves extensions atorgat a Lluis Juana Mas. Exp.  02/2021

La Cooperativa Avancem ha guanyat la licitació del servei del servei de neteja de l’edifici i de les instal·lacions de la seu central del Centre Associat de la UNED Girona. Exp. 06/2020

Fermí Gallart Sulla ha guanyat la licitació del servei d’assistència tècnica, administrativa, comptable, tresoreria i patrimoni del Centre Associat de la UNED Girona. Exp. 05/2022 

L’empresa Aplined – Aplicaciones Informáticas Manchegas SLL ha guanyat la licitació del servei de manteniment del software APLINED, gestió i comptabilitat propietat d’Apliman. Exp. 01/2024

Es prorroga amb data 03/06/2022 el contracte del servei d’assistència tècnica per a la gestió del perfil institucional del Consorci Universitari del Centre Associat UNED Girona a les xarxes socials atorgat a l’empresa La Baula SCP. Exp. 05/2020

L’empresa Lab Audit Madrid SLP ha guanyat la licitació del servei d’assistència tècnica del programa de gestió i comptabilitat APLINED – Aplicaciones Informáticas Manchegas SLL. Exp. 08/2020.

FIGUERES · Extensió comarcal de l’Alt Empordà

L’extensió comarcal de l’Alt Empordà es va crear mitjançant un conveni signat el 28 d’abril del 1992 entre el Centre Associat UNED Girona i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. En aquesta extensió s’imparteixen classes dels  Cursos d’ Accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys i de Grau en Treball Social, així com cursos d’Idiomes (anglès  B1 i B2) i d’ UNED Sènior.

Lloc on s’imparteixen les tutories: Fundació Clerch i Nicolau .C/ Nou, 53.- 17600 Figueres
Informació (període de matrícula):Fundació Clerch i Nicolau. C/ Nou, 53. 17600 Figueres . Tel.: 972 50 39 52

 

SANT FELIU DE GUÍXOLS · Extensió comarcal del Baix Empordà

S’Imparteixen cursos d’idiomes (CUID). Les classes s’imparteixen a les instal·lacions del Servei Municipal d’Ensenyament. c/ Pecher, 7 (Casa Palet) de Sant Feliu de Guíxols.

OLOT · Extensió comarcal de la Garrotxa

S’imparteixen els Graus en Ciències Ambientals i en Història de l’Art. També s’ofereixen cursos d’idiomes (CUID), cursos d’accés universitari i cursos UNED Sènior (per a majors de 50 anys). La seu està al Carrer Fontanella, 3 d’Olot. 

Història del centre

La presència de la UNED a les comarques gironines

El Centre Associat UNED Girona es va crear l’any 1975 amb un conveni entre la UNED i la Diputació de Girona. Un Patronat, formalitzat el 12 de juny d’aquell any, hi va donar la cobertura legal.

En aquells moments, a les comarques de Girona no es podia cursar cap llicenciatura (els centres universitaris més propers eren els de Barcelona) i, per tant, la UNED va cobrir un buit molt important. L’alumnat dels primers cursos era molt heterogeni: joves que s’estalviaven d’anar a la Universitat de Barcelona o a la Universitat Autònoma, i gent més gran que combinava els estudis amb la feina. La creació de la Universitat de Girona (UdG) a finals del 1991 va fer canviar, com era d’esperar, el perfil dels alumnes de la UNED gironina, que va passar a ser, essencialment, el de persones que estudien i treballen alhora i que, sovint, cursen una segona carrera.

Les classes van començar al gener de 1976 amb 363 alumnes inscrits. Aquest nombre d’alumnes no va deixar de créixer fins al curs 1994-1995, moment en què es va arribar als 2.572. A partir d’aquest curs la xifra va anar baixant, fins a l’actualitat en què s’ha estabilitzat al voltant dels 1.000 alumnes.

El cos de professorat està format per més de 80 persones.

L’oferta acadèmica

En els inicis, s’impartien poques carreres a la UNED de Girona, entre les quals destacava -per la quantitat d’alumnes matriculats- la de Dret. El Curs d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys també va ser una de les ofertes inicials amb més demanda. En total, en aquest primer curs de l’any 1976, els alumnes de la UNED podien cursar onze carreres.

Quatre dècades més tard, l’oferta docent de la UNED i també la del Centre Associat de Girona, ha crescut considerablement. S’imparteixen Graus adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior; continua amb força demanda el Curs d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys i, s’imparteix també des de fa anys, el Curs d’Accés a la Universitat per a majors de 45 anys. S’imparteixen cursos d’idiomes dins el programa del CUID (Centre Universitari d’Idiomes a Distància).

La UNED té, així mateix, una gran oferta de Màsters adaptats a l’EEES i al Centre Associat de Girona es tutoritzen les pràctiques dels estudiants del Màster del Professorat de Secundària.

Des de fa uns anys, s’imparteixen cursos UNED Sènior, per a majors de 50 anys, uns cursos de 30 hores de durada, sobre temàtiques diverses, que desperten molt interès.

Les seus

Durant gairebé una dècada, la seu de la UNED de Girona va estar en uns locals llogats al Seminari, a la pujada de Sant Domènec, número 12, al barri vell de la ciutat.

A l’estiu de 1984, el Centre Associat de la UNED es va haver de traslladar al Centre d’Estudis de la Cambra de Comerç de Girona, a la Gran Via de Jaume I, número 29. En aquests locals, es va situar la secretaria, mentre que les tutories es feien a la Casa de Cultura, situada prop de la Cambra de Comerç. Els exàmens es realitzaven a l’Escola Politècnica Superior (EPS), que en aquells moments depenia de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Aquesta precarietat acabar a principis del curs 1987-1988, quan tots els serveis de la UNED es van concentrar als locals del carrer Sant Josep, número 14, propietat de la Diputació de Girona.

A la dècada dels anys 90, per tal d’apropar les tutories als alumnes de fora de la ciutat de Girona, es van obrir extensions comarcals a Figueres, Palafrugell, Olot i Ripoll. Per a cadascuna d’aquestes extensions, es van establir convenis de col·laboració amb les institucions locals i comarcals.

El dia 1 de juliol de 2014 el centre va estrenar una nova seu, a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt. Un nou espai modern i adaptat a les necessitats dels estudiants i del personal (tutors i PAS) del Centre.

Els directors

El primer director del Centre Associat UNED Girona va ser el Dr. Jordi Xifra Heras, que va ocupar el càrrec fins a finals del 1989. El va substituir la Dra. Maria Carme Vidal Xifre, fins al setembre del 1991. El següent director va ser el Sr. Bartomeu Esquirol Palau, fins a l’octubre del 2000. Entre aquesta data i l’abril següent ho va ser el Dr. Joan Lluís Serarols Font. Des del 27 d’abril del 2001 fins al novembre del 2012, el Dr. Josep Arnau Figuerola va dirigir el centre. Entre les dates del 26 de febrer de 2013 al 28 de febrer de 2018 la directora va ser la Dra. Montserrat Palma Muñoz. Des de l’1 de març de 2018 director és el Dr. David Maldonado Gutiérrez.

Activitats complementàries

Al marge de l’oferta estrictament acadèmica, en aquests més de quaranta anys, des de la UNED de Girona s’ha procurat organitzar esdeveniments de caire cultural i de divulgació, sempre amb l’objectiu que siguin un bon complement formatiu per als alumnes del centre. En moltes ocasions, aquestes activitats s’han fet en col·laboració amb altres institucions o entitats de la ciutat o de la demarcació de Girona.

×