Nosaltres

Horari d'administració

De l’1 de setembre al 14 de juny: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i de 17 a 20 hores.

Del 15 de juny al 31 de juliol: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Dilluns i dimecres de 17 a 20 hores.

Agost: Tancat per vacances

Declaració Política de Qualitat

La política del Centre Associat UNED Girona, respecte a la qualitat, és la de subministrar el servei de formació acadèmica d’acord amb els requisits establerts pel centre, les directrius metodològiques de la seu central de la UNED, les necessitats dels nostres estudiants i les demandes de la societat, sense acceptar cap compromís que pugui afectar la qualitat d’aquest servei.

 

Per això, la direcció del centre es compromet a complir aquesta política de qualitat, l’objectiu final de la qual és l’aplicació del sistema de gestió de la qualitat del centre, amb la finalitat d’implantar-hi una política de millora contínua.

 

De la mateixa manera, es compromet a garantir que es respectin, per part de totes les persones que integren el centre, les disposicions descrites al manual de qualitat de centres associats de la UNED.

 

Amb aquesta finalitat, la direcció del centre realitzarà, de forma periòdica, l’avaluació de l’aplicació i l’eficàcia d’aquestes disposicions.

 

A més, la direcció del centre, dins d’aquest marc de qualitat, assumeix el foment de la cooperació, la igualtat i el respecte amb tots els membres de la comunitat universitària, a fi que s’atenyin tots els objectius marcats i que els nostres estudiants i la societat rebin la millor atenció i el millor servei per part nostra.

Missió i Valors

La nostra missió és:

Que tots els ciutadans del nostre entorn tinguin accés flexible al coneixement relacionat amb l’educació superior, mitjançant la modalitat d’aprenentatge semipresencial i a distància, i que també tinguin accés al desenvolupament professional i cultural de més interès social.

Per aquest motiu, integrem:

Directrius metodològiques de la seu central

Estratègies educatives del centre associat

Iniciatives i demandes de la societat

Avenços europeus en qualitat i tecnologia

Ofertes formatives de la xarxa de centres de la UNED

Els nostres valors són:

Voluntat de desenvolupament

Creativitat

Treball en equip

Compromís social

Professionalitat

Millora contínua

Atenció als estudiants

Transparència

Organigrama

Relació de càrrecs de direcció del centre

Direcció: David Maldonado Gutiérrez. director@girona.uned.es

Secretaria: Anna Prats Puig. annprats@girona.uned.es

Coordinació acadèmica: Àngel Guirado Serrat. aguirado@girona.uned.es

Coordinació d’extensió universitària i activitats culturals: Cristina de la Fuente Prats. mcdelafuente@girona.uned.es

Coordinació tecnològica: Joaquín Morata Jarque. jmorata@girona.uned.es

Coordinació d’Orientació, Informació i Ocupació (COIE): Joaquín Morata Jarque . jmorata@girona.uned.es

Coordinació del Centre Universitari d’Idiomes a Distància(CUID): Manel López Cruells. mlopez@girona.uned.es

Coordinacions Aula Universitària Olot-Garrotxa: Marta Mallarach Macías. mmallarach@girona.uned.es// Esther Gumbao Alemany. egumbao@girona.uned.es

Coordinació Aula Universitària Figueres: Elena Lázaro Carreras. elelazaro@girona.uned.es

Consell de Centre

Direcció: David Maldonado Gutiérrez. director@girona.uned.es

Secretaria: Anna Prats Puig. annprats@girona.uned.es

Coordinació acadèmica: Àngel Guirado Serrat. aguirado@girona.uned.es

Coordinació d’extensió universitària i activitats culturals: Cristina de la Fuente Prats. mcdelafuente@girona.uned.es

Coordinació tecnològica: Joaquín Morata Jarque. jmorata@girona.uned.es

Coordinació d’Orientació, Informació i Ocupació (COIE): Joaquín Morata Jarque . jmorata@girona.uned.es

Coordinació del Centre Universitari d’Idiomes a Distància(CUID): Manel López Cruells. mlopez@girona.uned.es

Coordinacions Aula Universitària Olot-Garrotxa: MartaMallarach Macías. mmallarach@girona.uned.es// Esther Gumbao Alemany. egumbao@girona.uned.es

Coordinació Aula Universitària Figueres: Elena Lázaro Carreras. elelazaro@girona.uned.es

Representat de professors tutors: Joaquín Morata Jarque. jmorata@girona.uned.es

Representant d’ alumnes: Lenka Dadova. rep.estud@girona.uned.es

Representant del PAS: Elvira Rivas Morales(erivas@girona.uned.es)

Junta Rectora

Sr. Albert Piñeira (President de la Junta Rectora, representant de la Diputació de Girona)
Dr. Ricardo Mairal (Vicepresident de la Junta Rectora, Rector de la UNED)
Dr. David Maldonado Gutiérrez (Director del C.A. UNED Girona)
Dra. Anna Prats Puig (Secretària del C.A. UNED Girona)
Sr. Joaquín Morata Jarque (Representant dels tutors)
Sra. Lenka Dadova (Representant dels alumnes)
Sra. Elvira Rivas (Representant del PAS)
1 representant de l’Ajuntament de Girona
1 altre representant de la Diputació de Girona
2 representants de la UNED.

Membres amb veu, però sense vot:
Representant de l’Ajuntament de Salt.
Representant de l’Ajuntament d’Olot.
Representant de l’Ajuntament de Figueres.
Representant de l’Ajuntament de Palafrugell.
Representant de l’Ajuntament de Ripoll.
Representant de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

FIGUERES · Extensió comarcal de l’Alt Empordà

L’extensió comarcal de l’Alt Empordà es va crear mitjançant un conveni signat el 28 d’abril del 1992 entre el Centre Associat UNED Girona i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. En aquesta extensió s’imparteixen classes dels  Cursos d’ Accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys i de Grau en Treball Social, així com cursos d’Idiomes (anglès  B1 i B2) i d’ UNED Sènior.

Lloc on s’imparteixen les tutories: Fundació Clerch i Nicolau .C/ Nou, 53.- 17600 Figueres
Informació (període de matrícula):Fundació Clerch i Nicolau. C/ Nou, 53. 17600 Figueres . Tel.: 972 50 39 52

 

SANT FELIU DE GUÍXOLS · Extensió comarcal del Baix Empordà

S’Imparteixen cursos d’idiomes (CUID). Les classes s’imparteixen a les instal·lacions del Servei Municipal d’Ensenyament. c/ Pecher, 7 (Casa Palet) de Sant Feliu de Guíxols.

 

OLOT · Extensió comarcal de la Garrotxa

S’imparteixen els Graus en Ciències Ambientals i en Història de l’Art. També s’ofereixen cursos d’idiomes (CUID), cursos d’accés universitari i cursos UNED Sènior (per a majors de 50 anys). La seu està al Carrer Fontanella, 3 d’Olot. 

Història del centre

La presència de la UNED a les comarques gironines

El Centre Associat UNED Girona es va crear l’any 1975 amb un conveni entre la UNED i la Diputació de Girona. Un patronat, formalitzat el 12 de juny d’aquell any, hi va donar la cobertura legal.

En aquells moments, a les comarques de Girona no es podia cursar cap llicenciatura (els centres universitaris més propers eren els de Barcelona) i, per tant, la UNED va cobrir un buit molt important. L’alumnat dels primers cursos era molt heterogeni: joves que s’estalviaven d’anar a la Universitat de Barcelona o a la Universitat Autònoma,i gent més gran que combinava els estudis amb la feina. La creació de la Universitat de Girona (UdG) a finals del 1991 va fer canviar, com era d’esperar, el perfil dels alumnes de la UNED gironina, que va passar a ser, essencialment, el de persones que estudien i treballen alhora i que, sovint, cursen una segona carrera.

Les classes van començar el gener del 1976 (aquell curs pioner va començar tres mesos més tard del que era habitual) amb 363 alumnes inscrits. Aquest nombre d’alumnes no va parar de créixer fins al curs 1994-1995, moment en què es va arribar als 2.572. Entre aquesta data i el curs 2002-2003, la xifra va anar baixant, fins arribar als 1.337 alumnes. Posteriorment, es va produir una recuperació, i en aquests moments el nombre d’alumnes s’ha estabilitzat al voltant dels 1.400. El cos de professorat està format per més de 80 persones.

L’oferta acadèmica

Als inicis, es tutoritzaven poques carreres a Girona, entre les quals destacava -per la quantitat d’alumnes que tenia- la de Dret. El Curs d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys també va ser una de les ofertes inicials amb més requesta. En total, en aquell primer curs de l’any 1976, els alumnes de la UNED podien cursar onze carreres.

Quatre dècades més tard, l’oferta docent de la UNED i, també, la del Centre Associat de Girona, ha crescut considerablement. S’han començat a impartir els nous graus adaptats a l’Espai Europeu d’Educació superior; continua amb gran demanda el Curs d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i, alhora, s’ha començat a impartir el Curs d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys, que també ha despertat molt d’interès; i també s’imparteixen cursos d’idiomes dins del programa del CUID (Centre Universitari d’Idiomes a Distància).

Tot i això, i per problemes de finançament, bàsicament només s’imparteixen tutories en els primers cursos d’aquests estudis.

Les seus

Durant gairebé una dècada, la seu de la UNED de Girona va ser en uns locals llogats al Seminari, a la pujada de Sant Domènec, número 12, al barri vell de la ciutat.

L’estiu del 1984, però, la Universitat de Girona es va interessar pel lloguer d’aquest espai; i el Centre Associat de la UNED es va haver de traslladar al Centre d’Estudis de la Cambra de Comerç de Girona, a la Gran Via de Jaume I, número 29. En aquests locals, s’hi va ubicar la secretaria, mentre que les tutories es feien a la Casa de Cultura, situada a prop de la Cambra de Comerç, i els exàmens es realitzaven a l’Escola Politècnica Superior (EPS), que en aquells moments depenia de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Aquesta precarietat es va acabar a principis del curs 1987-1988, quan tots els serveis de la UNED es van concentrar als locals del carrer Sant Josep, número 14, propietat de la Diputació de Girona.

A la dècada dels anys 90, a fi d’apropar les tutories als alumnes de fora de la ciutat de Girona, es van obrir extensions comarcals a Figueres, Palafrugell, Olot i Ripoll. Per a cadascuna d’aquestes extensions, es van establir convenis de col·laboració amb les institucions locals i comarcals.

L’1 de juliol de 2014 el centre estrenà una nova seu, a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt. Un nou espai modern i adaptat a les necessitats dels estudiants i del personal (tutors i PAS) del Centre.

Els directors

El primer director del Centre Associat UNED Girona va ser el Dr. Jordi Xifra Heras, que va ocupar el càrrec fins a finals del 1989. El va substituir la Dra. Maria Carme Vidal Xifra, fins al setembre del 1991. El següent director va ser el Sr. Bartomeu Esquirol Palau, fins a l’octubre del 2000. Entre aquesta data i l’abril següent ho va ser el Dr. Joan Lluís Serarols Font. Des del 27 d’abril del 2001 fins al novembre del 2012, el Dr. Josep Arnau Figuerola va dirigir el centre. Entre les dates del 26 de febrer de 2013 al 28 de febrer de 2018 la directora va ser la Dra. Montserrat Palma Muñoz. Des de l’1 de març l’actual director és el Dr. David Maldonado Gutiérrez.

Activitats complementàries

Al marge de l’oferta estrictament acadèmica, en aquests quasi quaranta anys, des de la UNED de Girona s’ha procurat organitzar esdeveniments de caire cultural i de divulgació, sempre amb l’objectiu que siguin un bon complement formatiu per als alumnes del centre. En moltes ocasions, aquestes activitats s’han fet en col·laboració amb altres institucions o entitats de la ciutat o de la demarcació de Girona.

×