Matricula’t

Matricula’t

Informació general

 • En primer lloc, cal informar-se dels estudis que ofereix la universitat, dels plans d’estudis i de la titulació necessària per matricular-se.
 • Tot això ho trobarà a la pàgina web de la UNED, www.uned.es
 • També pot consultar els estudis que ofereix el Centre Associat de Girona i les seves extensions comarcals aquí

Sol·licitud d’admissió

 • El període per sol·licitar l’admissió és obert de mitjans de juny a mitjans d’octubre.

S’ha de fer la sol·licitud d’admissió:

 • Per iniciar estudis de grau a la UNED si s’ha fet la selectivitat o l’accés a la universitat per a més grans de 25 anys en una altra universitat.
 • Per accedir a un grau a la UNED si ha iniciat estudis universitaris en una altra universitat.

No s’ha de fer la sol·licitud d’admissió:

 • Per matricular-se del Curs d’accés a la universitat per a més grans de 25 o de 45 anys.
 • Les persones que ja tenen un títol universitari o un cicle formatiu de grau superior (només necessitaran una fotocòpia compulsada del títol).
 • Si us han homologat els vostres estudis cursats a l’estranger pel batxiller espanyol o heu obtingut la credencial UE.
 • Els alumnes que ja tenen expedient a la UNED, encara que canviïn de carrera.
 • Els que hagin obtingut la Credencial UE o l’acreditació d’experiència professional per a més grans de 40 anys a través de la UNED.

Procediment per demanar l’admissió

 • Es demana a través d’Internet, mitjançant l’imprès electrònic disponible a la pàgina web de la UNED (www.uned.es).
 • S’ha d’emplenar el formulari amb les dades personals i les acadèmiques, verificar-lo i clicar per enviar-lo (en línia). Un cop enviat, podrà imprimir-se la carta d’admissió (és un PDF que apareix al final del procés).
 • Amb aquesta carta, haurà d’anar a la seva universitat d’origen a pagar les taxes de trasllat d’expedient.

Matrícula

Procés de matrícula

 • El primer pas que s’ha de fer és sol·licitar l’identificador
 • Aquest identificador és molt important i cal conservar-lo, perquè li permetrà accedir al programa de matrícula i, durant el curs, al Campus Virtual (cursos virtuals, secretaria virtual, consulta de qualificacions, etc.).
 • L’alumne es pot matricular d’un mínim d’una assignatura i d’un màxim de 90 crèdits per curs.
 • Li recomanem, sobretot si vol matricular-se d’assignatures de diferents cursos, que abans de triar les assignatures consulti el calendari d’exàmens a la pàgina web de la UNED. Ha d’evitar de matricular-se de més de 2 assignatures, els exàmens de les quals coincideixin en dia i hora.
 • Un cop feta la matrícula, s’imprimirà el resguard o la carta de pagament.

Documentació que cal enviar a la seu central de la Uned

Carnet d’estudiant

 • Un cop feta la matrícula, haurà d’enviar al centre associat on hagi quedat adscrit, un correu electrònic, indicant el seu nom, cognoms i DNI i adjuntant una fotografia de tipus DNI escanejada, per tal que li facin el carnet d’estudiant (que haurà de dur als exàmens presencials).

Què cal fer un cop matriculat?

 • Un cop finalitzada la matrícula, és convenient consultar les guies de cada assignatura, que trobarà a la pàgina webwww.uned.es. A l’apartat estudis ha de seleccionar la carrera, i a la banda esquerra veurà que hi haurà un índex amb la presentació, el pla d’estudis, les assignatures, etc. En l’apartat sobre les assignatures, al costat de cadascuna d’aquestes hi ha una GUIA (en PDF) amb les orientacions sobre la matèria i la bibliografia. També les trobarà al Campus (cursos virtuals), un cop s’hagi matriculat.
 • Els llibres es poden adquirir a la llibreria virtual de la UNED o a d’altres llibreries. També es poden adquirir a les Editorials “EDIASA” o “Sanz y Torres“, que envien el material al domicili de l’alumne.
 • Les tutories presencials són un servei del centre, d’assistència voluntària i gratuïta per als alumnes. Li recomanem que abans de venir al centre, confirmi en aquesta web els horaris de tutoria i si hi ha alguna absència prevista del tutor que li interessa.
 • Pot posar-se en contacte amb els tutors personalment (els dies i les hores de les tutories), per escrit (preferentment, a través dels “fòrums” de la plataforma virtual, o bé mitjançant una carta o un correu electrònic) .
 • En el cas dels estudis de Grau, tots els alumnes tenen un tutor a través del Campus UNED (plataforma virtual). Si el centre associat no té tutors d’una determinada assignatura, els alumnes són reassignats a un tutor d’un altre centre de la UNED, que els atendrà a través del Campus i corregirà les seves PEC’S (proves d’avaluació contínua)
 • Els exàmens del primer parcial i de les assignatures del primer quadrimestre es realitzen a finals de gener i principis de febrer. Els del segon parcial i de les assignatures del segon quadrimestre, a finals de maig i principis de juny.
 • En aquestes dues convocatòries, cada assignatura té assignats dos dies d’examen, per tal que l’alumne pugui decidir quin dia es vol presentar. No és necessari que l’alumne informi la secretaria del centre del dia que farà l’examen.
 • Els exàmens de la convocatòria extraordinària es fan a principis de setembre (setmana única). L’últim dia de la setmana dels exàmens de setembre, se celebren els exàmens de “reserva”. Poden accedir a aquests exàmens, prèvia petició al Tribunal, els alumnes als quals coincideixin dos o més exàmens el mateix dia i hora, i també els que no s’hagin pogut examinar el dia assenyalat per algun motiu de força major (que s’ha de justificar). Les reserves es realitzen a les 9 o a les 16 h (consulti-ho a l’horari d’exàmens o a la secretaria).A la reserva es  poden fer un màxim de tres exàmens  i el temps màxim és de 4 hores.
 • Els exàmens presencials es realitzen al centre associat on s’ha matriculat l’alumne. Els alumnes del Centre Associat de Girona i de les extensions comarcals (Olot, Figueres, Palafrugell i Ripoll) els fan a la seu del Centre Associat de Girona (C/ Sant Antoni 1 (Coma Cros) de Salt.
 • Els alumnes d’altres centres associats de Catalunya, de la resta de l’Estat o de l’estranger que per algun motiu (trasllat de residència, turisme, etc.) vulguin examinar-se al Centre Associat de Girona, ho han de sol·licitar amb anterioritat a la celebració de les proves. Han d’enviar a la secretaria del centre, per correu electrònic (info@girona.uned.es), un escrit sol·licitant-ho i indicant el seu número de DNI, el nom i cognoms, la carrera i les assignatures que cursen, per tal que les seves dades personals i acadèmiques es puguin incorporar a la base de dades d’exàmens. Si ho demanen al gener, no és necessari que ho tornin a demanar per a les següents convocatòries del mateix curs.
 • El dia de l’examen, els alumnes han de ser al centre uns 10 o 15 minuts abans de l’hora d’inici de les proves, amb el seu DNI i el carnet d’estudiant.
 • Atenció amb els telèfons mòbils!!:  han d’estar apagats i guardats. Si el Tribunal us veu amb el mòbil engegat i a la taula o a prop vostre poden pensar que esteu copiant i obrir-vos expedient.
 • No es pot entrar a l’examen amb un retard superior als 30 minuts.
 • És molt important consultar el calendari dels exàmens que es publica a la web de la UNED.
 • Asseguri’s de consultar el calendari d’exàmens NACIONALS o A ESPANYA, perquè els horaris a l’estranger són diferents.
 • Es recomana que els alumnes consultin els horaris d’exàmens la setmana anterior a la celebració de les proves, perquè a vegades es produeixen canvis respecte als horaris publicats al principi de curs.
 • Per no equivocar-se en la data de l’examen, és importantíssim comprovar que el nom i el CODI de l’assignatura que cursa (aquest codi apareix en el resguard de la matrícula i també es pot consultar en el Campus (secretaria virtual)) coincideix amb el nom i el codi de l’assignatura en els horaris d’exàmens. Cal tenir en compte que hi ha moltes assignatures amb un títol semblant i que també hi ha algunes confusions a causa de la convivència de plans d’estudis nous (graus) i de plans en procés d’extinció, amb assignatures amb el mateix títol. El codi li permet saber amb certesa que l’assignatura que es fa un determinat dia i hora és la seva.
 • Durant els dies d’exàmens, el Centre Associat de Girona obrirà en horari continu de 8.30 a 21 h. No obstant això, l’horari d’atenció al públic de la secretaria continuarà essent l’habitual: de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
 • A la UNED, als Graus, hi ha 6 convocatòries per aprovar cada assignatura, i únicament compten com a convocatòria els exàmens que es realitzen el setembre (si l’alumne no es presenta a l’examen no perd cap convocatòria) i els exàmens de fi de carrera (els exàmens extraordinaris que es realitzen a la seu central de Madrid).
 • Les qualificacions dels exàmens es fan públiques al cap d’uns 25 o 30 dies d’haver-los finalitzat, i es poden consultar a través de la secretaria virtual (Campus UNED), a la qual haurà d’accedir amb el seu identificador.
 • En cas de dubte, pot trucar-nos (972 21 26 00) o enviar-nos un correu electrònic a info@girona.uned.es
 • A partir del curs 2011-2012, tant els alumnes del Curs d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, com els del Curs d’accés per a més grans de 45 anys, tenen la possibilitat de realitzar “avaluació contínua”: poden presentar-se a uns exàmens voluntaris al febrer (primera setmana d’exàmens) que, en algunes assignatures, serveixen per alliberar matèria de cara als exàmens finals (consulti la informació de cada assignatura).
 • A part de l’avaluació parcial (voluntària), els alumnes del Curs d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys tenen uns exàmens finals al maig (en què, en funció de les assignatures, es poden examinar de tota la matèria o només d’una part, si ja es van presentar (i van aprovar) al febrer). Si no aproven al maig, tenen l’oportunitat d’examinar-se al setembre de les assignatures suspeses o de les aprovades (per pujar nota i aconseguir l‘Apte del curs). De les assignatures de les quals s’examinin al setembre, es tindrà en compte la nota més alta obtinguda. Si el setembre obtenen una nota inferior a la de juny, en aquesta assignatura es tindrà en compte, per calcular la nota mitjana, la qualificació de juny.
 • Els alumnes matriculats al Curs d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys tenen els exàmens escrits parcials al febrer i els finals, al maig. Si no els aproven, poden recuperar l’assignatura al setembre.

Per finalitzar correctament la matrícula, cal enviar a la seu central de la UNED la documentació següent:

Per matricular-se del Curs d’accés per a més grans de 25 anys o de 45 anys:

 • No cal enviar cap document a la seu central de la UNED.

Per matricular-se per primer cop en un grau: Segons la titulació que dóna accés als estudis:

Procedents de selectivitat o de l’accés per a més grans de 25 anys en una altra universitat:

 • Carta d’admissió i resguard d’haver abonat les taxes de trasllat d’expedient a la universitat d’origen.
 • Els que procedeixen de selectivitat també hauran d’enviar la fotocòpia compulsada del títol o resguard del títol de batxillerat (el Centre Associat fa la compulsa de manera gratuïta, només cal portar l’original i la fotocòpia).

Procedents de l’accés per a més grans de 45 anys en una altra universitat:

 • Cal demanar l’admissió i fer el trasllat d’expedient per venir a la UNED.

Selectivitat, accés per a més grans de 25 anys o més grans de 45 anys per la UNED:

 • No han de presentar cap documentació.

Credencial de reconeixement d’experiència laboral per a més grans de 40 anys:

 • Si és atorgada per la UNED: fotocòpia de la credencial.
 • Si l’han obtingut en una altra universitat, no es poden matricular a la UNED fins que no hagin aprovat en aquella universitat un mínim de 18 crèdits (i la UNED els els reconegui).

Títol de tècnic de grau superior, FP II o equivalent:

 • Fotocòpia compulsada del títol o del resguard d’haver-lo demanat (el Centre Associat fa la compulsa de manera gratuïta, només cal portar l’original i la fotocòpia)

Titulat universitari:

 • Fotocòpia compulsada del títol o del resguard d’haver-lo demanat (el Centre Associat fa la compulsa de manera gratuïta, només cal portar l’original i la fotocòpia).

Credencial UE:

 • Fotocòpia compulsada de la credencial atorgada per la UNED (el Centre Associat fa la compulsa de manera gratuïta, només cal portar l’original i la fotocòpia).

Homologació dels estudis cursats a l’estranger pel batxiller espanyol :

 • Fotocòpia compulsada de l’ homologació.

Expedient universitari obert en una altra universitat:

 • Carta d’admissió i resguard d’haver abonat les taxes de trasllat d’expedient.

Reconeixement parcial d’estudis universitaris estrangers:

 • Fotocòpia de la resolució, per part de la UNED, del reconeixement de crèdits (mínim 30 crèdits reconeguts)

Titulars de família nombrosa i discapacitats:

 • Documentació acreditativa (fotocòpia compulsada). El Centre Associat fa la compulsa de manera gratuïta, només cal portar l’original i la fotocòpia.

Els alumnes que sol·licitin beca ho han d’indicar a la matrícula. No cal que enviïn cap comprovant.

En tots els casos en què s’hagi d’enviar documentació:

S’enviarà en un sobre mida DIN A4, en què es farà constar: nom i cognoms de l’alumne, carrera en la qual s’ha matriculat (distingir si és grau, llicenciatura, diplomatura, o curs d’accés). Cal adreçar-lo a:

UNED

Negociado de atención al estudiante de …………………… (indiqui la carrera)

Apartado de correos…………………. (vegi el llistat )

28080 Madrid

Relació d’apartats de correus de les facultats de la UNED: 

ACCÉS: 60.151.

CIÈNCIES POLÍTIQUES i SOCIOLOGIA: 60.158.

ENGINYERIA INDUSTRIAL 60.149.

ENGINYERIA INFORMÀTICA 60.011.

PSICOLOGIA: 60.148.

GEOGRAFIA i HISTÒRIA: 60.147.

FILOSOFIA: 60.146.

EDUCACIÓ: 60.098.

FILOLOGIA: 60.145.

CIÈNCIES ECONÒMIQUES i EMPRESARIALS: 60.142.

CIÈNCIES: 60.141.

DRET: 60.140.

CAL ENVIAR PER E-MAIL AL CENTRE ASSOCIAT (info@girona.uned.es) UNA FOTOGRAFIA DE TIPUS DNI escanejada, i les dades personals, per poder fer el carnet d’estudiant.

accedeix per matricular-te

 

 

 

 

 

Calendaris

Material

El centre no disposa d’un servei de llibreria. Els llibres es poden adquirir a qualsevol llibreria, a la llibreria virtual de la UNED (https://www.libreriadelauned.es/doc/home/index.aspx), a EDIASA (http://www.ediasa.es/2-libros-de-la-unded) o a la Llibreria Sanz y Torres (https://www.sanzytorres.es/textosuned.php).

×