Informació matrícula

Informació general

 • També pot consultar els estudis que ofereix el Centre Associat de Girona i les seves extensions comarcals aquí.

Sol·licitud d’admissió

 • El període per sol·licitar l’admissió és obert de mitjans de juny a mitjans d’octubre.

S’ha de fer la sol·licitud d’admissió:

 • Si ha iniciat estudis universitaris en una altra universitat o ha fet l’EBAU, Selectivitat o curs d’Accés per a majors de 25 o 45 anys en una universitat diferent de la UNED.

No s’ha de fer la sol·licitud d’admissió:

 • Per matricular-se del Curs d’accés a la universitat per a més grans de 25 o de 45 anys.
 • Les persones que ja tenen un títol universitari o un cicle formatiu de grau superior (caldrà enviar el títol o resguard del mateix per registre electrònic).
 • Si us han homologat els vostres estudis cursats a l’estranger pel batxiller espanyol o heu obtingut la credencial UE.
 • Els alumnes que ja tenen expedient a la UNED, encara que canviïn de carrera.
 • Els que hagin obtingut la Credencial UE o l’acreditació d’experiència professional per a més grans de 40 anys a través de la UNED.

Procediment per demanar l’admissió:

 • Es demana a través d’Internet, mitjançant l’imprès electrònic disponible a la pàgina web de la UNED (www.uned.es).
 • S’ha d’omplir el formulari amb les dades personals i les acadèmiques, verificar-lo i clicar per enviar-lo (en línia). Un cop enviat, podrà imprimir-se la carta d’admissió (és un PDF que apareix al final del procés).
 • Amb aquesta carta, haurà d’anar a la seva universitat d’origen a pagar les taxes de trasllat d’expedient (el resguard del pagament s’haurà d’enviar a la UNED mitjançant registre electrònic).

Matrícula

Procés de matrícula

 • El primer pas que s’ha de fer és sol·licitar l’identificador
 • Aquest identificador és molt important i cal conservar-lo, perquè li permetrà accedir al programa de matrícula i, durant el curs, al Campus Virtual (cursos virtuals, secretaria virtual, consulta de qualificacions, etc.).
 • L’alumne es pot matricular d’un mínim d’una assignatura i d’un màxim de 90 crèdits per curs.
 • Li recomanem, sobretot si vol matricular-se d’assignatures de diferents cursos, que abans de triar les assignatures consulti el calendari d’exàmens a la pàgina web de la UNED. Ha d’evitar matricular-se de més de 2 assignatures, els exàmens de les quals coincideixin en dia i hora.
 • Un cop feta la matrícula, podrà guardar o imprimir el resguard o la carta de pagament.

Carnet d’estudiant

 • Un cop feta la matrícula, haurà d’enviar al Centre Associat on hagi quedat adscrit, un correu electrònic, indicant el seu nom, cognoms i DNI i adjuntant una fotografia de tipus DNI en format jpg, per tal que li facin el carnet d’estudiant (que haurà de dur als exàmens presencials).

Què cal fer un cop matriculat?

 • Un cop finalitzada la matrícula, és convenient consultar les guies de cada assignatura, que trobarà a la pàgina web www.uned.es. A l’apartat estudis ha de seleccionar la carrera, i a la banda esquerra veurà que hi haurà un índex amb la presentació, el pla d’estudis, les assignatures, etc. En l’apartat sobre les assignatures, al costat de cadascuna d’aquestes hi ha una GUIA (en PDF) amb les orientacions sobre la matèria i la bibliografia. També les trobarà al Campus (cursos virtuals), un cop s’hagi matriculat i comenci el curs.
 • Els llibres es poden adquirir a la llibreria virtual de la UNED. També es poden adquirir a l’Editorial  Sanz y Torres“. Ambdues envien el material al domicili de l’alumne.
 • Les tutories presencials són un servei del centre, d’assistència voluntària i gratuïta per als alumnes. Li recomanem que abans de venir al centre, confirmi , en aquesta web, els horaris de tutoria i si hi ha alguna absència prevista del tutor que li interessa.
 • Pot posar-se en contacte amb els tutors personalment (els dies i les hores de les tutories), per escrit (preferentment, a través dels “fòrums” de la plataforma virtual, o bé mitjançant una carta o un correu electrònic).
 • Tots els estudiants tenen un tutor a través del Campus UNED (plataforma virtual). Si el centre associat no té tutors d’una determinada assignatura, els alumnes disposaran d’un tutor d’un altre centre de la UNED, que els atendrà a través del Campus i corregirà les seves PEC’S (proves d’avaluació contínua).
×