Notícies

La UNED obre el període de matrícula de segon quadrimestre

De l’1 de febrer al 8 de març.

Per a estudis de Grau i determinats Màsters.

La UNED ha aprovat l’obertura d’un nou període de matriculació, corresponent al Segon Quadrimestre del curs actual, que romandrà obert de l’1 de febrer al 8 de març per a estudiants de Grau i determinats Màsters oficials. Tant l’oferta oberta com la normativa per a aquest període es poden consultar a la pàgina web de matrícula habilitada per a tal efecte. El procés de matriculació en si es realitzarà de forma totalment on-line.

Podran matricular-se en aquest nou període els estudiants que no ho hagin fet abans en els estudis als quals volen accedir, així com aquells que es van matricular al setembre d’un nombre determinat de crèdits (entre 32 i 36 com a mínim) i vulguin ara ampliar la matrícula.

Queden excloses d’aquest procés les assignatures amb pràctiques curriculars, les anuals o de primer quadrimestre i els Treballs o Projectes Fi de Grau, llevat d’excepcions especificades en la normativa per a tots dos casos. Pel que fa a la matrícula de l’assignatura Treball Fi de Màster, estarà condicionada a l’acceptació per part del Coordinador del Màster corresponent.

Pel que fa a l’ Accés a Graus per a Majors de 25 i 45 anys, les persones interessades en matricular-se en la Prova Lliure que tindrà lloc a la convocatòria d’exàmens de juny podran fer-ho de l’1 al 15 de febrer, sempre que no estiguin ja matriculats al Curs d’Accés a la Universitat.

×