Notícies

Informació d’exàmens. Setembre 2021

Els exàmens dels cursos d’Accés per a majors de 25 i 45 anys es faran de forma presencial, en el Centre Associat UNED Girona, a la Coma Cros de Salt, del 6 al 10 de setembre.

Els exàmens d’Idiomes (CUID), Graus i Màsters es faran online, mitjançant AvEX, com s’ha fet al febrer i al juny.

Si algun estudiant te problemes tècnics per poder fer els exàmens mitjançant AvEX al seu domicili, pot demanar fer-los al Centre, avisant la setmana prèvia als exàmens (cal enviar un correu a info@girona.uned.es  indicant nom, cognoms, assignatura/res de les que s’ha d’examinar, dia i hora). Disposarà d’una aula equipada per fer les proves.

El dissabte 11 de setembre, festiu a Catalunya, hi ha exàmens de reserva per als estudiants de Graus o Màsters que no hagin pogut fer-los durant la setmana o que els hi coincideixin dues o més assignatures amb examen a la mateixa hora. Per poder presentar-se a la reserva, ho han de sol·licitar mitjançant el FORMULARI, l’enllaç del qual es troba a la pàgina de calendari d’exàmens (http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14024325&_dad=portal&_schema=PORTAL)  . La petició s’ha de fer abans del 20 d’agost.

Els exàmens de reserva es fan també online (AvEX) excepte en el cas de que coincideixin a la mateixa hora (de la reserva) dues o més assignatures. En aquest cas, els exàmens s’haurien de fer en paper en el Centre Associat.

 

MOLT IMPORTANT:

Els estudiants de Graus i Màsters que hagin sol·licitat fer exàmens de reserva,  hagin estat autoritzats per la secció de proves presencials i no els puguin fer en el seu domicili, per problemes tècnics o per coincidència de 2 o més assignatures a la mateixa hora, ens ho han de comunicar al Centre Associat de Girona, per correu electrònic (info@girona.uned.es  o secretaria@girona.uned.es  ) , abans del dia 6 de setembre, per tal de tenir-ho previst i parlar amb els responsables de la Coma Cros perquè obrin les instal·lacions  i es pugui accedir al Centre.

 

 

×