Història

 

 

 

 

 

Història del centre

La presència de la UNED a les comarques gironines

El Centre Associat UNED Girona es va crear l’any 1975 amb un conveni entre la UNED i la Diputació de Girona. Un patronat, formalitzat el 12 de juny d’aquell any, hi va donar la cobertura legal.

En aquells moments, a les comarques de Girona no es podia cursar cap llicenciatura (els centres universitaris més propers eren els de Barcelona) i, per tant, la UNED va cobrir un buit molt important. L’alumnat dels primers cursos era molt heterogeni: joves que s’estalviaven d’anar a la Universitat de Barcelona o a la Universitat Autònoma,i gent més gran que combinava els estudis amb la feina. La creació de la Universitat de Girona (UdG) a finals del 1991 va fer canviar, com era d’esperar, el perfil dels alumnes de la UNED gironina, que va passar a ser, essencialment, el de persones que estudien i treballen alhora i que, sovint, cursen una segona carrera.

Les classes van començar el gener del 1976 (aquell curs pioner va començar tres mesos més tard del que era habitual) amb 363 alumnes inscrits. Aquest nombre d’alumnes no va parar de créixer fins al curs 1994-1995, moment en què es va arribar als 2.572. Entre aquesta data i el curs 2002-2003, la xifra va anar baixant, fins arribar als 1.337 alumnes. Posteriorment, es va produir una recuperació, i en aquests moments el nombre d’alumnes s’ha estabilitzat al voltant dels 1.400. El cos de professorat està format per més de 80 persones.

L’oferta acadèmica

Als inicis, es tutoritzaven poques carreres a Girona, entre les quals destacava -per la quantitat d’alumnes que tenia- la de Dret. El Curs d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys també va ser una de les ofertes inicials amb més requesta. En total, en aquell primer curs de l’any 1976, els alumnes de la UNED podien cursar onze carreres.

Quatre dècades més tard, l’oferta docent de la UNED i, també, la del Centre Associat de Girona, ha crescut considerablement. S’han començat a impartir els nous graus adaptats a l’Espai Europeu d’Educació superior; continua amb gran demanda el Curs d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i, alhora, s’ha començat a impartir el Curs d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys, que també ha despertat molt d’interès; i també s’imparteixen cursos d’idiomes dins del programa del CUID (Centre Universitari d’Idiomes a Distància).

Tot i això, i per problemes de finançament, bàsicament només s’imparteixen tutories en els primers cursos d’aquests estudis.

Les seus

Durant gairebé una dècada, la seu de la UNED de Girona va ser en uns locals llogats al Seminari, a la pujada de Sant Domènec, número 12, al barri vell de la ciutat.

L’estiu del 1984, però, la Universitat de Girona es va interessar pel lloguer d’aquest espai; i el Centre Associat de la UNED es va haver de traslladar al Centre d’Estudis de la Cambra de Comerç de Girona, a la Gran Via de Jaume I, número 29. En aquests locals, s’hi va ubicar la secretaria, mentre que les tutories es feien a la Casa de Cultura, situada a prop de la Cambra de Comerç, i els exàmens es realitzaven a l’Escola Politècnica Superior (EPS), que en aquells moments depenia de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Aquesta precarietat es va acabar a principis del curs 1987-1988, quan tots els serveis de la UNED es van concentrar als locals del carrer Sant Josep, número 14, propietat de la Diputació de Girona.

A la dècada dels anys 90, a fi d’apropar les tutories als alumnes de fora de la ciutat de Girona, es van obrir extensions comarcals a Figueres, Palafrugell, Olot i Ripoll. Per a cadascuna d’aquestes extensions, es van establir convenis de col·laboració amb les institucions locals i comarcals.

L’1 de juliol de 2014 el centre estrenà una nova seu, a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt. Un nou espai modern i adaptat a les necessitats dels estudiants i del personal (tutors i PAS) del Centre.

Els directors

El primer director del Centre Associat UNED Girona va ser el Dr. Jordi Xifra Heras, que va ocupar el càrrec fins a finals del 1989. El va substituir la Dra. Maria Carme Vidal Xifra, fins al setembre del 1991. El següent director va ser el Sr. Bartomeu Esquirol Palau, fins a l’octubre del 2000. Entre aquesta data i l’abril següent ho va ser el Dr. Joan Lluís Serarols Font. Des del 27 d’abril del 2001 fins al novembre del 2012, el Dr. Josep Arnau Figuerola va dirigir el centre. La directora actual és la Dra. Montserrat Palma Muñoz, que va ser nomenada pel Rector de la UNED el 26 de febrer del 2013.

Activitats complementàries

Al marge de l’oferta estrictament acadèmica, en aquests quasi quaranta anys, des de la UNED de Girona s’ha procurat organitzar esdeveniments de caire cultural i de divulgació, sempre amb l’objectiu que siguin un bon complement formatiu per als alumnes del centre. En moltes ocasions, aquestes activitats s’han fet en col·laboració amb altres institucions o entitats de la ciutat o de la demarcació de Girona.

×