Notícies

Nou Grau d’Educació Infantil

La UNED presenta el nou Grau d’Educació Infantil, una ambició històrica que es farà realitat a partir del pròxim curs acadèmic 2022-23. Aquest grau, que s’impartirà a la UNED Girona,  servirà per formar als futurs mestres d’infants de 0 a 6 anys, una etapa clau per al desenvolupament integral, l’autonomia personal i la creació de valors cívics en les persones. 

L’objectiu del Grau és dotar als estudiants d’una sèrie de competències bàsiques, genèriques i transversals coherents amb la normativa vigent, incloent-hi la normativa que regula la professió de mestre/a d’educació infantil. L’adquisició d’aquestes competències, enteses com un conjunt d’actituds, valors, habilitats i destreses relacionades entre si, conduirà a l’obtenció del Títol de Grau, a partir del qual el Mestre o la Mestra en Educació Infantil podrà exercir la seva professió d’acord amb les exigències i estàndards del seu rol de forma innovadora en entorns i escenaris canviants i diversos.

Fitxa del Grau d’Educació Infantil
Presentació del Grau d’Educació Infantil – Comunicat 06.04.2022

×