Estudis

Calendaris Acadèmics

 

Calendari Acadèmic Graus i Accés (Figueres)

 

Calendari Acadèmic Graus i Accés (Salt)

 

Calendari Acadèmic CUID 17-18

 

Accés a les meves tutories

 

Graus

 

*  Només es fan tutories de les assignatures citades

PRÀCTIQUES :

  • Pràctiques profesionals (Graus) i pràctiques de laboratori.

Per fer les pràctiques professionals haureu de contactar amb el vostre tutor a principi de curs.

Les pràctiques de laboratori les organitza el Centre Associat de Barcelona. Es fan a Castelldefels (les de CC Ambientals) i a Barcelona-Nou Barris les de Ciències Físiques i Químiques. S’han de sol·licitar prèviament al Centre Associat de Girona.

Molt important: El Centre Associat UNED Girona només tramitarà la realització de pràctiques de laboratori (que organitza el CA de Barcelona-Nou Barris) d’aquelles assignatures de primer i segon quadrimestre de les que s’hagi fet la matrícula en el primer termini (juliol- octubre).

 

Accedir a la pàgina de pràctiques

 

 Accés a majors de 25 i 45 anys

Majors de 25 anys

Majors de 45 anys

 

 

 

 

 

 Uned Sènior

Què és UNED Sènior?

Es tracta d’un programa formatiu que inclou temes d’actualitat i estratègies de desenvolupament personal.

Objectius

Oferir formació en temàtiques que interessen a les persones de més de 50 anys, per tal de millorar la seva qualitat de vida.

Proporcionar coneixements, aprenentatges i estratègies per al desenvolupament integral i l’autonomia personal.

Afavorir la comunicació a través de les relacions interpersonals

Proporcionar tots aquells elements necessaris per a un millor coneixement de l’entorn cultural.

Què t’aportarà?

Un espai universitari propi.

Un lloc de trobada on intercanviar coneixements i experiències.

Un itinerari flexible, adaptat a les necessitats de cada estudiant.

Una orientació personalitzada.

Formació propera al teu lloc de residència.

Accés a les Tecnologies de la Informació i Comunicació.

Participants

La UNED-SENIOR s’adreça a les persones majors de 50 anys, amb independència de la formació acadèmica que posseeixin,

interessades en enriquir els seus coneixements.

Metodologia

Es tracta de cursos de 30 hores de durada, amb dues hores setmanals de classe.

El preu de matrícula és de 50 €

Oferta

S’organitzen cursos a Figueres, Olot, Palafrugell i Salt.

+ informació

 CUID (Centre universitari d’idiomes)

Centre Universitari d’Idiomes a Distància. Curs 2017-18

OFERTA PER AL CURS 2017-18 : Idiomes, nivells i preus.

TERMINI DE MATRÍCULA 2017-18 

IDIOMES I NIVELLS

  • Els nivells del CUID estan adaptats als del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRL).
  • Els cursos d’anglès estan articulats en sis nivells: elemental (A1), bàsic (A2), intermedi (B1), avançat (B2), superior (C1) i Màster of Profiency (C2).
  • Cada nivell té una càrrega lectiva de 150 hores, distribuïdes de novembre a maig.
  • Els exàmens d’anglès i francès de CUID-UNED, nivells B1 i B2 han estat acreditats oficialment. Per tant els estudiants universitaris que obtinguin el nivell B1 i B2 al CUID tindran certificats acceptats per qualsevol universitat catalana o espanyola per tal d’obtenir el títol final de grau.

IMPORT DE LA MATRÍCULA

INICI DE LES CLASSES:

  • Dimarts 7 novembre 2017.
×