CUID

 CUID (Centre universitari d’idiomes)

Centre Universitari d’Idiomes a Distància. Informació

OFERTA D’IDIOMES PER AL CURS 2021-2022 en el C.A. de Girona: 

  • Girona-Salt:  Anglès. Nivells: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.
  • Girona- Alt Empordà: Anglès. Nivells: B2 i C1
  • Girona-La Garrotxa: Anglès. Nivells A2 i B1

TERMINI DE MATRÍCULA 2021-2022

IDIOMES I NIVELLS

  • Els nivells del CUID estan adaptats als del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRL).
  • Els cursos estan articulats en sis nivells: elemental (A1), bàsic (A2), intermedi (B1), avançat (B2), superior (C1) i Mestratge (C2).
  • Cada nivell té una càrrega lectiva de 150 hores, distribuïdes de novembre a maig.
  • La modalitat semipresencial inclou 2 hores /setmanals de classe amb un professor/ra del Centre Associat.

INICI DE LES CLASSES:

  •  8 de Novembre de 2021.
×