Informació útil

Matricula’t

Informació general

 • En primer lloc, cal informar-se dels estudis que ofereix la universitat, dels plans d’estudis i de la titulació necessària per matricular-se.
 • Tot això ho trobarà a la pàgina web de la UNED, www.uned.es
 • També pot consultar els estudis que ofereix el Centre Associat de Girona i les seves extensions comarcals aquí

Sol·licitud d’admissió

 • El període per sol·licitar l’admissió és obert de mitjans de juny a mitjans d’octubre.

S’ha de fer la sol·licitud d’admissió:

 • Si ha iniciat estudis universitaris en una altra universitat o ha fet el curs d’Accés per a majors de 25 anys en una universitat diferent de la UNED.

No s’ha de fer la sol·licitud d’admissió:

 • Per matricular-se del Curs d’accés a la universitat per a més grans de 25 o de 45 anys.
 • Les persones que ja tenen un títol universitari o un cicle formatiu de grau superior (només necessitaran una fotocòpia compulsada del títol).
 • Si us han homologat els vostres estudis cursats a l’estranger pel batxiller espanyol o heu obtingut la credencial UE.
 • Els alumnes que ja tenen expedient a la UNED, encara que canviïn de carrera.
 • Els que hagin obtingut la Credencial UE o l’acreditació d’experiència professional per a més grans de 40 anys a través de la UNED.

Procediment per demanar l’admissió

 • Es demana a través d’Internet, mitjançant l’imprès electrònic disponible a la pàgina web de la UNED (www.uned.es).
 • S’ha d’emplenar el formulari amb les dades personals i les acadèmiques, verificar-lo i clicar per enviar-lo (en línia). Un cop enviat, podrà imprimir-se la carta d’admissió (és un PDF que apareix al final del procés).
 • Amb aquesta carta, haurà d’anar a la seva universitat d’origen a pagar les taxes de trasllat d’expedient.

Matrícula

Procés de matrícula

 • El primer pas que s’ha de fer és sol·licitar l’identificador
 • Aquest identificador és molt important i cal conservar-lo, perquè li permetrà accedir al programa de matrícula i, durant el curs, al Campus Virtual (cursos virtuals, secretaria virtual, consulta de qualificacions, etc.).
 • L’alumne es pot matricular d’un mínim d’una assignatura i d’un màxim de 90 crèdits per curs.
 • Li recomanem, sobretot si vol matricular-se d’assignatures de diferents cursos, que abans de triar les assignatures consulti el calendari d’exàmens a la pàgina web de la UNED. Ha d’evitar de matricular-se de més de 2 assignatures, els exàmens de les quals coincideixin en dia i hora.
 • Un cop feta la matrícula, s’imprimirà el resguard o la carta de pagament.

Carnet d’estudiant

 • Un cop feta la matrícula, haurà d’enviar al centre associat on hagi quedat adscrit, un correu electrònic, indicant el seu nom, cognoms i DNI i adjuntant una fotografia de tipus DNI en format jpg, per tal que li facin el carnet d’estudiant (que haurà de dur als exàmens presencials).

Què cal fer un cop matriculat?

  • Un cop finalitzada la matrícula, és convenient consultar les guies de cada assignatura, que trobarà a la pàgina webwww.uned.es. A l’apartat estudis ha de seleccionar la carrera, i a la banda esquerra veurà que hi haurà un índex amb la presentació, el pla d’estudis, les assignatures, etc. En l’apartat sobre les assignatures, al costat de cadascuna d’aquestes hi ha una GUIA (en PDF) amb les orientacions sobre la matèria i la bibliografia. També les trobarà al Campus (cursos virtuals), un cop s’hagi matriculat.
  • Pot posar-se en contacte amb els tutors personalment (els dies i les hores de les tutories), per escrit (preferentment, a través dels “fòrums” de la plataforma virtual, o bé mitjançant una carta o un correu electrònic) .
 • En el cas dels estudis de Grau, tots els alumnes tenen un tutor a través del Campus UNED (plataforma virtual). Si el centre associat no té tutors d’una determinada assignatura, els alumnes són reassignats a un tutor d’un altre centre de la UNED, que els atendrà a través del Campus i corregirà les seves PEC’S (proves d’avaluació contínua)
  • Els exàmens del primer parcial i de les assignatures del primer quadrimestre es realitzen a finals de gener i principis de febrer. Els del segon parcial i de les assignatures del segon quadrimestre, a finals de maig i principis de juny.
  • En aquestes dues convocatòries, cada assignatura té assignats dos dies d’examen, per tal que l’alumne pugui decidir quin dia es vol presentar. No és necessari que l’alumne informi la secretaria del centre del dia que farà l’examen.
  • Els exàmens de la convocatòria extraordinària es fan a principis de setembre (setmana única). L’últim dia de la setmana dels exàmens de setembre, se celebren els exàmens de “reserva”. Poden accedir a aquests exàmens, prèvia petició al Tribunal, els alumnes als quals coincideixin dos o més exàmens el mateix dia i hora, i també els que no s’hagin pogut examinar el dia assenyalat per algun motiu de força major (que s’ha de justificar). Les reserves es realitzen a les 9 o a les 16 h (consulti-ho a l’horari d’exàmens o a la secretaria).A la reserva es  poden fer un màxim de tres exàmens  i el temps màxim és de 4 hores.
  • Els exàmens presencials es realitzen al centre associat on s’ha matriculat l’alumne. Els alumnes del Centre Associat de Girona i de les extensions comarcals (Olot, Figueres, Palafrugell i Ripoll) els fan a la seu del Centre Associat de Girona (C/ Sant Antoni 1 (Coma Cros) de Salt.
  • Els alumnes d’altres centres associats de Catalunya, de la resta de l’Estat o de l’estranger que per algun motiu (trasllat de residència, turisme, etc.) vulguin examinar-se al Centre Associat de Girona, ho han de sol·licitar amb anterioritat a la celebració de les proves. Han d’enviar a la secretaria del centre, per correu electrònic (info@girona.uned.es), un escrit sol·licitant-ho i indicant el seu número de DNI, el nom i cognoms, la carrera i les assignatures que cursen, per tal que les seves dades personals i acadèmiques es puguin incorporar a la base de dades d’exàmens. Si ho demanen al gener, no és necessari que ho tornin a demanar per a les següents convocatòries del mateix curs.
  • El dia de l’examen, els alumnes han de ser al centre uns 10 o 15 minuts abans de l’hora d’inici de les proves, amb el seu DNI i el carnet d’estudiant.
  • Atenció amb els telèfons mòbils!!:  han d’estar apagats i guardats. Si el Tribunal us veu amb el mòbil engegat i a la taula o a prop vostre poden pensar que esteu copiant i obrir-vos expedient.
  • No es pot entrar a l’examen amb un retard superior als 30 minuts.
  • Asseguri’s de consultar el calendari d’exàmens NACIONALS o A ESPANYA, perquè els horaris a l’estranger són diferents.
  • Es recomana que els alumnes consultin els horaris d’exàmens la setmana anterior a la celebració de les proves, perquè a vegades es produeixen canvis respecte als horaris publicats al principi de curs.
  • Per no equivocar-se en la data de l’examen, és importantíssim comprovar que el nom i el CODI de l’assignatura que cursa (aquest codi apareix en el resguard de la matrícula i també es pot consultar en el Campus (secretaria virtual)) coincideix amb el nom i el codi de l’assignatura en els horaris d’exàmens. Cal tenir en compte que hi ha moltes assignatures amb un títol semblant i que també hi ha algunes confusions a causa de la convivència de plans d’estudis nous (graus) i de plans en procés d’extinció, amb assignatures amb el mateix títol. El codi li permet saber amb certesa que l’assignatura que es fa un determinat dia i hora és la seva.
  • Durant els dies d’exàmens, el Centre Associat de Girona obrirà en horari continu de 8.30 a 21 h. No obstant això, l’horari d’atenció al públic de la secretaria continuarà essent l’habitual: de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
  • A la UNED, als Graus, hi ha 6 convocatòries per aprovar cada assignatura, i únicament compten com a convocatòria els exàmens que es realitzen el setembre (si l’alumne no es presenta a l’examen no perd cap convocatòria) i els exàmens de fi de carrera (els exàmens extraordinaris que es realitzen a la seu central de Madrid).
  • Les qualificacions dels exàmens es fan públiques al cap d’uns 25 o 30 dies d’haver-los finalitzat, i es poden consultar a través de la secretaria virtual (Campus UNED), a la qual haurà d’accedir amb el seu identificador.
 • En cas de dubte, pot trucar-nos (972 21 26 00) o enviar-nos un correu electrònic a info@girona.uned.es
  • A part de l’avaluació parcial (voluntària), els alumnes del Curs d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys tenen uns exàmens finals al maig (en què, en funció de les assignatures, es poden examinar de tota la matèria o només d’una part, si ja es van presentar (i van aprovar) al febrer). Si no aproven al maig, tenen l’oportunitat d’examinar-se al setembre de les assignatures suspeses o de les aprovades (per pujar nota i aconseguir l‘Apte del curs). De les assignatures de les quals s’examinin al setembre, es tindrà en compte la nota més alta obtinguda. Si el setembre obtenen una nota inferior a la de juny, en aquesta assignatura es tindrà en compte, per calcular la nota mitjana, la qualificació de juny.
 • Els alumnes matriculats al Curs d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys tenen els exàmens escrits parcials al febrer i els finals, al maig. Si no els aproven, poden recuperar l’assignatura al setembre.

accedeix per matricular-te

Material

El centre no disposa d’un servei de llibreria. Els llibres es poden adquirir a qualsevol llibreria, a la llibreria virtual de la UNED (https://www.libreriadelauned.es/doc/home/index.aspx) o a la Llibreria Sanz y Torres (https://www.sanzytorres.es/textosuned.php).

×