Notícies

Concurs per impartir tutories presencials de dues assignatures en el C. Associat de Girona Resultats de la valoració de candidats

ACTA DE VALORACIÓ._ Plaça 1

ACTA DE VALORACIÓ._ Plaça 2

 

…………………………………………………………..

Es va convocar concurs per impartir tutories presencials de les assignatures:

  • Dret Romà
  • Comunicació oral i escrita en espanyol I

El termini de presentació de la documentació restarà obert del 17 al 26 de febrer de 2018.

Informació

Documentació (word)

 

RELACIÓ DEFINITIVA D’ ADMESOS . Plaça 1

RELACIÓ DEFINITIVA D’ADMESOS. Plaça 2

 

 

 

×