Notícies

Curs: Alumnat amb Altes Capacitats II

Del 17 d’octubre al 2 de novembre tindrà lloc el segon mòdul del curs “Alumnat amb Altes Capacitats”.

Aquest segon bloc s’adreça a professionals acreditats per a l’aplicació dels instruments de valoració i la seva interpretació en el marc de la normativa vigent de l’estat o de cada comunitat autònoma i als seus respectius espais de treball.

Les persones interessades que no hagin cursat el primer mòdul del curs hauran de matricular-se d’una sessió introductòria. Per a més informació contacteu a info@girona.uned.es  o al Whatsapp 689 871 455.

一 Calendari: del 17 d’octubre al 2 de novembre, de 18 a 20 h
一 Matrícula fins al 13 d’octubre
Més informació i matrícula aquí

×