Notícies

Alumnat amb altes capacitats (Mòdul 1) Què hem de saber per detectar i identificar aquest tipus d’alumnat?

Paraules Clau: Del potencial intel·lectual al desenvolupament del talent. Bases per a la interpretació de les altes capacitats i la seva detecció. Factors que contribueixen a la seva expressió.

Aquest curs correspon al Mòdul 1 d’un conjunt de tres mòduls que s’impartiran al llarg del 2022. Aquests mòduls tracten de tot allò pertinent a l’alta dotació intel·lectual des dels marcs més teòrics fins als més pràctics com l’aplicació d’accions educatives en forma de mesures, programes i recursos; l’avaluació, i la relació amb la comunitat educativa.

Mòdul 01 | Claus per a la interpretació i detecció de les altes capacitats. De la intel·ligència a l’alta dotació intel·lectual.
Temàtiques del primer bloc:

  1. Conceptes d’intel·ligència. La intel·ligència, existeix?
  2. Què són les altes capacitats, la seva diversitat i interpretació de conceptes símils. Els errors més habituals.
  3. Allò innat i allò après. El talent es fa o s’hi neix? Què és innat i què no?
  4. Factors que intervenen en el desenvolupament de les capacitats intel·lectuals. De la capacitat general a l’alta dotació.
  5. Cervell i ment. Bases neurobiològiques de les altes capacitats. Marc teòric del desenvolupament humà. Principis assumits.
  6. Principals funcions cognitives: memòria, atenció, planificació, execució.
  7. Obstacles que ens impedeixen una correcta detecció per a la posterior identificació del potencial intel·lectual. Principals prejudicis i estereotips.
  8. Models interpretatius de l’alta dotació intel·lectual.
  9. Perfils intel·lectuals. Característiques i implicacions.
  10. Marcs legals actuals, perspectives de futur i necessitats d’actualització.

Calendari: del 14 al 28 de març de 2022.
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 18 a 20 h. 
Matrícula oberta fins a l’11 de març.  
Més informació i matrícula aquí.

×