Notícies

Convocatòria urgent de tutories de Geografia

CONVOCATÒRIA URGENT DE TUTORIES DE GEOGRAFIA

OCTUBRE 2018

El Centre Associat UNED Girona obre una convocatòria per ser tutor/a suplent/interí, d’algunes assignatures de Geografia que han quedat vacants, per aquelles persones que hi estiguin interessades  i que disposin de la titulació adient.

Cal tenir present que totes les tutories que es treuen a concurs s’han de fer presencialment des del centre associat (seu de Salt)  i alhora s’han d’emetre per webconferència.

Trobareu la relació d’assignatures, la titulació requerida, l’horari de tutoria  i el número d’hores setmanals i anuals al document : “Assignatures a concurs_Geografia -octubre 2018”

Criteris de selecció:

 • Formació acadèmica(fins a 3 punts) (Grau d’adequació de la titulació a la matèria de la tutoria, títol de màster i /o de doctor en àrees afins, cursos de formació en tècniques d’ensenyament a distància)
 • Experiència docent (fins a 3 punts) (universitats presencials o no presencials, ensenyament no universitari)
 • Publicacions (fins a 1 punt)
 • Experiència professional (fins a 1 punt). (experiència professional no docent en un camp relacionat amb la matèria de la tutoria)
 • Experiència discent universitària amb metodologia d’ensenyament a distància (fins a 1 punt)
 • Adequació del candidat al perfil acadèmic de la tutoria (fins a 1 punt)
 • Els nous tutors no impartiran més de 3 assignatures.

 

Les sol·licituds (s’adjunta model)  s’enviaran per correu electrònic a secretaria@girona.uned.es, indicant:

 • Dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça, Telèfon, correu electrònic)
 • Tutoria a la que s’opta (número de tutoria i assignatura)

I adjuntant:

 • Currículum actualitzat
 • Fotocopia dels títols citats en el currículum.
 • Informe de vida laboral

El termini per presentar les sol·licituds, adreçades a la Direcció del Centre, comença el dissabte 6 d’octubre  i  finalitza el divendres 12 d’octubre a les 12:00 PM.        

Salt, 5 d’ octubre de 2018.

 

La Direcció.

×