Notícies

Convocatòria pública de tutories pel curs 2024-2025.

El Centre Associat UNED Girona obre una convocatòria pública per impartir, com a tutor/a assignatures que han quedat vacants pel curs 2024-2025 i que s’imparteixen a Salt (Girona).

Cal tenir present que totes les tutories que s’ofereixen s’han de realitzar de forma presencialment des de la seu assignada pel centre associat i alhora s’han d’emetre per webconferència.

Dades assignatures:

1.

Nom: Fundamentos de Contabilidad (65011032)*
Nom: Introducción a la Contabilidad (65021036)*

Curs/semestre : primer curs, segon semestre
Titulació requerida: Llicenciatura en ADE/ Diplomatura Empresarials/Grau ADE (o equivalent)
*S’imparteixen conjuntament.

2.

Nom: Contabilidad financera (65021059)

Curs/semestre : primer curs, segon semestre
Titulació requerida: Llicenciatura en ADE/ Diplomatura Empresarials/Grau ADE (o equivalent)

3.

Nom: Fundamentos de sociología (69021085)*
Nom: Introducción a la sociología (69011017)*

Curs/semestre : primer curs, primer semestre
Titulació requerida: Llicenciatura/grau en Sociologia /Polítiques/Psicologia.
• *S’imparteixen conjuntament.

Presentació de les candidatures:

Les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic adjuntant el formulari de sol·licitud i la documentació corresponent a l’adreça secretaria@girona.uned.es, indicant: 

  • Dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic)
  • Tutoria a la que s’opta (número de tutoria i assignatura)

La documentació que cal adjuntar al correu és la següent:

Terminis:

  • Convocatòria oberta del 31 de maig el 14 de juny (ambdós inclosos)
×