Notícies

Convocatòria pública de tutories de la UNED per al curs 2022-2023. Relació definitiva de seleccionats i Actes de valoració.

19/07/2022

RELACIÓ DEFINITIVA DE CONCURSANTS SELECCIONATS

 

ACTES:

Plaça 1. Iconografía y Mitología

Plaça 2. Mundos Anglófonos en Perspectiva Histórica y Cultural

Plaça 3. Fundamentos de Ciencia Política

Plaça 4. Lengua Castellana

Plaça 5. Psicofarmacología

Plaça 6. Fundamentos del Trabajo Social

 

Termini de reclamacions: Fins el 23 de maig

Sol·licitud de reclamació

 

————————————-

Relació definitiva d’admesos (30-03-2022)

Plaça 1. Iconografía y Mitología

Plaça 2. Mundos Anglófonos en Perspectiva Histórica y Cultural

Plaça 3. Fundamentos de Ciencia Política

Plaça 4. Lengua Castellana

Plaça 5. Psicofarmacología

Plaça 6. Fundamentos del Trabajo Social

 

Relació d’admesos i exclosos provisional (10-03-2022)

Plaça 1. Iconografía y Mitología

Plaça 2. Mundos Anglófonos en Perspectiva Histórica y Cultural

Plaça 3. Fundamentos de Ciencia Política

Plaça 4. Lengua Castellana

Plaça 5. Psicofarmacología

Plaça 6. Fundamentos del Trabajo Social

Els participants exclosos podran esmenar aquesta falta en el termini del 14 al 25 de març, presentant els documents de què es tracti ajustats al model establert en la convocatòria, amb indicació que si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la petició .

 

Convocatòria pública de tutories de la UNED per al curs 2022-2023

 CONVOCATÒRIA I ANNEXOS:

El Centre Associat UNED Girona convoca places de professor tutor de les assignatures que es detallen a l’annex I.

Termini de presentació de les sol·licituds: del 21 de febrer al 2 de març de 2022.

Al document “Calendari i procediment” trobareu les instruccions per enviar la sol·licitud, el currículum i la documentació, que s’enviarà per correu electrònic a:

secretaria@girona.uned.es

Les persones seleccionades hauran de superar un curs d’ iniciació per a professors tutors durant el curs  2022-2023.

Les tutories són presencials, des del Centre Associat de Girona a Salt o des d’Olot o Figueres, si aixi s’indica al Annex 1. Simultàniament, s’emeten per webconferència.

  • Informació i documentació:

Convocatòria

Calendari i procediment

Annex I: Relació de places convocades

Annex II: Sol·licitud

Annex III: Model de currículum

Annex IV: Barem

×