Notícies

Convocatòria pública d’una tutoria del Grau de Treball Social (Figueres)

Del 18 al 30 de gener de 2022 el Centre Associat de la UNED a Girona obre una convocatòria pública per impartir l’assignatura “Psicología del Desarrollo I (treball social)” del Grau de Treball Social. Es tracta d’una assignatura de primer curs que s’impartirà durant el segon quadrimestre a la seu UNED de Figueres*. 

*A l’hora de preparar la vostra candidatura, tingueu present que les tutories de la UNED es realitzen de forma presencial des del centre associat (en aquest cas a Figures), i que a l’hora s’han d’emetre per webconferència mitjançant el software propi de la UNED.

Detalls de l’oferta:

 • Nom de l’assignatura: Psicología del Desarrollo I (treball social)
 • Lloc a on s’imparteix: UNED Figueres
 • Curs: Primer, segon quadrimestre
 • Horari: Dimarts de 18 a 20h (quinzenal B)
 • Retribució íntegra: 693 € (2n. quadrimestre)
 • Titulació requerida: Grau o Llicenciatura en Psicologia, Ciències de l’Educació, Psicopedagogia, Logopèdia o Educació Social.

Criteris de selecció:

 • Formació acadèmica (fins a 5,5 punts).
 • Experiència Docent (fins a 5 punts).
 • Publicacions (fins a 3 punts).
 • Experiència professional (fins a 5 punts).
 • Experiència discent (fins a 2,5 punts).
 • Adequació del candidat al perfil acadèmic de la tutoria (fins a 4 punts).
 • Acreditació del coneixement de la llengua catalana (fins a 2 punts).

Presentació de candidatures: 

Les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic adjuntant el formulari de sol·licitud i la documentació corresponent a l’adreça secretaria@girona.uned.es, indicant en el cos del missatge les dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic) i el nom de la tutoria “Psicología del Desarrollo I (treball social)”.

La documentació que cal adjuntar al correu és la següent:

El termini per a presentar les sol·licituds és fins al diumenge, 30 de gener de 2022, a les 12 h PM.

Salt, 18 de gener de 2022.

×