Notícies

Convocatòria pública pel curs de preparació del Certificat C2 de català

El Centre Associat UNED Girona obre una convocatòria pública per impartir un curs de preparació per a l’obtenció del certificat C2 de català d’Extensió Universitària.

Aquest curs té una durada de 40h i té com objetiu preparar als participants per la prova de Certificació del Nivell C2 de català.

Informació del curs:

-Inici: octubre-novembre fins a l’abril

-Modalitat semipresencial

-Horari: 2h/setmana

-Preu per hora: 55€/bruts

Requisits :
-Llicenciatura o Grau en Filologia catalana/ Llicenciatura en Filosofia i Lletres/ Diplomatura en professorat d’educació general bàsica.
-Acreditació certificats dels tres nivell: el bàsic, l’elemental i l’intermedi.

Es valorarà:
Altres títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català, curs oficial de psicopedagogia didàctica i equivalents, mestre en ensenyament secundària.

El termini per presentar la vostra sol·licitud, restarà obert del 20 de juliol al 8 de setembre (ambdós inclosos).

Model de sol·licitud

Convocatòria

×