Notícies

Convocatòria pública d’una tutoria del Grau de Treball Social

El Centre Associat UNED Girona obre una convocatòria pública per impartir, com a tutor/a substitut una assignatura de tercer curs segon semestre del grau de Treball Social i que s’imparteix a la seu de Figueres.

Cal tenir present que totes les tutories que s’ofereixen s’han de realitzar de forma presencialment des de la seu assignada pel centre associat i alhora s’han d’emetre per webconferència.

  • Dades de l’assignatura:

Nom: Servicios sociales y dependència
Curs/semestre : tercer curs, segon semestre
Horari: dilluns 19h a 21h (quinzenal A)
Titulació requerida: Grau o Llicenciatura en Treball Social, Serveis Socials, Política Social
en Treball Social o Polítiques Socials en Criminologia.

  • Presentació de les candidatures:

Les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic adjuntant el formulari de sol·licitud i la documentació corresponent a l’adreça secretaria@girona.uned.es, indicant: 

– Dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic)

-Tutoria a la que s’opta (número de tutoria i assignatura)

La documentació que cal adjuntar al correu és la següent:

  • Formulari de sol·licitud
  • Currículum actualitzat
  • Fotocopia dels títols citats en el currículum.
  • Informe de vida laboral, així com tota la documentació que acrediti els mèrits descrits en el currículum

Consulta aquí més informació sobre la convocatòria

  • Terminis:

Convocatòria oberta del 9 al 18 de gener del 2024

Salt, 9 de gener del 2024

×