Notícies

Convocatòria pública d’una tutoria d’anglès d’accés majors 25 anys (Figueres)

Del 21 al 28 de setembre 2022 el Centre Associat de la UNED a Girona obre una convocatòria pública d’una assignatura anual d’accés per a majors de 25 anys a Figueres.

Lengua estranjera: Inglés

A l’hora de preparar la vostra candidatura, tingueu present que les tutories de la UNED es realitzen de forma presencial des del centre associat i que a l’hora s’han d’emetre per webconferència mitjançant el software propi de la UNED o Teams. 

Dades de l’assignatura:

 • Nom : Lengua estranjera: Inglés
 • Facultat: Filologia anglesa
 • Curs: Anual (accés)
 • Horari: Els dijous de 17-19h (cada 15 dies)
 • Retribució íntegra: 1386€
 • Titulació requerida: Llicenciatura o Grau en Estudis Anglesos, Traducció (especialitat en anglès) o Lingüística i Llengües Aplicades (Anglès).

Criteris de selecció:

 • Formació acadèmica (fins a 5,5 punts)
 • Experiència Docent (fins a 5 punts)
 • Publicacions (fins a 3 punts)
 • Experiència professional (fins a 5 punts)
 • Experiència discent (fins a 2,5 punts)
 • Adequació del candidat al perfil acadèmic de la tutoria (fins a 4 punts)
 • Acreditació del coneixement de la llengua catalana (fins a 2 punts)

Presentació de candidatures:

Les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic adjuntant el formulari de sol·licitud i la documentació corresponent a l’adreça secretaria@girona.uned.es, indicant: 

 • Dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic)
 • Tutoria a la que s’opta (assignatura)

La documentació que cal adjuntar al correu és la següent:

 • Formulari de sol·licitud
 • Currículum actualitzat
 • Fotocopia dels títols citats en el currículum.
 • Informe de vida laboral, així com tota la documentació que acrediti els mèrits descrits en el currículum

Terminis:

Salt, 21 de setembre del 2022

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

×