Notícies

Convocatòria pública de tutories de la UNED per al curs 2023-2024. Relació provisional d’admesos i exclosos.

Relació d’admesos i exclosos provisional (10-03-2023)

Plaça 1: Historia del Mundo Contemporáneo

Plaça 2: Historia de la Filosofía Antigua y Medieval

Plaça 3: Literatura Inglesa I: Ejes de la Literatura Medieval y Renacentista

Plaça 4: Estado Constitucional (Grado en Criminología)

Plaça 5: El Lenguaje Humano

Plaça 6: Contabilidad Financiera

Plaça 7: Geografía de los Paisajes Culturales

Plaça 8: Introducción a las Finanzas

Plaça 9: Psicología de las Diferencias Individuales

Plaça 10: Biología (Curso de Acceso) 

Plaça 11: Evaluación Psicológica

Plaça 12: Introducción a la Contabilidad

Plaça 13: Psicología de la Emoción

Plaça 14: Comentario de Texto o Desarrollo de un Tema General de la Actualidad

Plaça 15: Introducción a la Sociología

Els participants exclosos podran esmenar aquesta falta en el termini del 13 al 24 de març, presentant els documents de què es tracti ajustats al model establert en la convocatòria, amb indicació que si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la petició

 

Convocatòria pública de tutories de la UNED per al curs 2023-24

CONVOCATÒRIA I ANNEXOS:

El Centre Associat UNED Girona convoca places de professor -tutor de les assignatures que es detallen a l’annex I.

Termini de presentació de les sol·licituds: del 20 de febrer a l’1 de març de 2023.

Al document “Calendari i procediment” trobareu les instruccions per enviar la sol·licitud, el currículum i la documentació, que s’enviarà per correu electrònic a:

secretaria@girona.uned.es

Les persones seleccionades hauran de superar un curs d’ iniciació per a professors tutors durant el curs  2023-2024.

Les tutories són presencials, des del Centre Associat de Girona a Salt o des d’Olot o Figueres, si aixi s’indica al Annex 1. Simultàniament, s’emeten per webconferència.

  • Informació i documentació:

Convocatòria

Calendari i procediment

Annex I: Relació de places convocades

Annex II: Sol·licitud

Annex III: Model de currículum

Annex IV: Barem

×