Notícies

Convocatòria pública de tutories de la UNED per al curs 2021-2022. Relació definitiva de seleccionats i Actes de valoració.

28-07-2021:

RELACIÓ DEFINITIVA DE CONCURSANTS SELECCIONATS

 

ACTES:

Plaça 1. Psicología (CAD)

Plaça 2. Historia del Mundo Contemporáneo (CAD)

Plaça 3. Estado Constitucional

Plaça 4. Introducción a la Teoría del Derecho

Plaça 5. Diagnóstico en Educación Social

Plaça 6. Medios, Tecnología y recursos para la Intervención socioeducativa

Plaça 7. Estadística aplicada a la Educación

Plaça 8. Psicología del Desarrollo

Plaça 9. Geografía de los Paisajes Culturales

Plaça 10. Introducción a la Microeconomía

 

Termini de reclamacions: Fins al 28 de maig

 

Sol·licitud de reclamació

………………………………………………………………

 

Relació definitiva d’admesos (08-04-2021)

Plaça 1. Psicología (CAD)

Plaça 2. Historia del Mundo Contemporáneo (CAD)

Plaça 3. Estado Constitucional

Plaça 4. Introducción a la Teoría del Derecho

Plaça 5. Diagnóstico en Educación Social

Plaça 6. Medios, Tecnología y recursos para la Intervención socioeducativa

Plaça 7. Estadística aplicada a la Educación

Plaça 8. Psicología del Desarrollo

Plaça 9. Geografía de los Paisajes Culturales

Plaça 10. Introducción a la Microeconomía

 

Relació d’admesos i exclosos provisional (10-03-2021)

Plaça 1. Psicología (CAD)

Plaça 2. Historia del Mundo Contemporáneo (CAD)

Plaça 3. Estado Constitucional

Plaça 4. Introducción a la Teoría del Derecho

Plaça 5. Diagnóstico en Educación Social

Plaça 6. Medios, Tecnología y recursos para la Intervención socioeducativa

Plaça 7. Estadística aplicada a la Educación

Plaça 8. Psicología del Desarrollo

Plaça 9. Geografía de los Paisajes Culturales

Plaça 10. Introducción a la Microeconomía

Els participants exclosos podran esmenar aquesta falta en el termini del 15 al 26 de març, presentant els documents de què es tracti ajustats al model establert en la convocatòria, amb indicació que si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la petició .

 

Convocatòria pública de tutories de la UNED per al curs 2021-2022

 CONVOCATÒRIA I ANNEXOS:

El Centre Associat UNED Girona convoca places de professor tutor de les assignatures que es detallen a l’annex I.

Termini de presentació de les sol·licituds: del 22 de febrer al 3 de març de 2021.

Al document “Calendari i procediment” trobareu les instruccions per enviar la sol·licitud, el currículum i la documentació, que s’enviarà per correu electrònic a:

secretaria@girona.uned.es

Les persones seleccionades hauran de superar un curs d’ iniciació per a professors tutors durant el curs  2021-2022.

Les tutories són presencials, des del Centre Associat de Girona a Salt o des d’Olot o Figueres, si aixi s’indica al Annex 1. Simultàniament, s’emeten per webconferència.

Informació i documentació:

Convocatòria

Calendari i procediment

Annex I: Relació de places convocades

Annex II: Sol·licitud

Annex III: Model de currículum

Annex IV: Barem

 

×