Notícies

Convocatòria pública d’assignatures del Grau de Geografia i Història.

El Centre Associat UNED Girona obre una convocatòria pública per impartir, com a tutor/a tres assignatures del Grau de Geografia i Història i que s’imparteix a Salt (Girona).

Cal tenir present que totes les tutories que s’ofereixen s’han de realitzar de forma presencialment des de la seu assignada pel centre associat i alhora s’han d’emetre per webconferència.

Dades assignatures:

1- Nom: Prehistoria I: Las primeras etapas de la humanidad (67011036)

Curs/semestre : primer curs, primer semestre

2-Nom: Prehistoria II: Las sociedades metalúrgicas (67011088)

Curs/semestre : primer curs, segon semestre

Titulació requerida (assignatures 1 i 2): Llicenciatura/Grau Geografia i Història, Història, Humanitats, Prehistoria i Arqueologia.

 

3- Nom: Historia de la filosofía antigua y medieval (6701102-)

Curs/semestre : primer curs, primer semestre

Titulació requerida (assignatura 3): Llicenciatura/Grau en Filosofia, Geografia i Història, Filologia Clàssica.

Presentació de les candidatures:

Les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic adjuntant el formulari de sol·licitud i la documentació corresponent a l’adreça secretaria@girona.uned.es, indicant: 

  • Dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic)
  • Tutoria a la que s’opta (número de tutoria i assignatura)

La documentació que cal adjuntar al correu és la següent:

Terminis:

  • Convocatòria oberta del 20 de maig el 10 de juny (ambdós inclosos)
×