Notícies

Convocatòria pública de dues tutories d’assignatures del Grau de Psicologia

El Centre Associat UNED Girona obre una convocatòria pública per impartir dues assignatures del Grau de Psicologia:

 • Fundamentos de Psicobiología (només per al segon quadrimestre del curs 21-22).
 • Neuropsicología del Desarrollo

Cal tenir present que totes les tutories que es treuen a concurs s’han de fer presencialment des del centre associat i alhora s’han d’emetre per webconferència o per TEAMS.

Criteris de selecció:

 • Formació acadèmica (fins a 5,5 punts).
 • Experiència Docent (fins a 5 punts).
 • Publicacions (fins a 3 punts).
 • Experiència professional (fins a 5 punts).
 • Experiència discent (fins a 2,5 punts).
 • Adequació del candidat al perfil acadèmic de la tutoria (fins a 4 punts).
 • Acreditació del coneixement de la llengua catalana (fins a 2 punts).

Les sol·licituds (s’adjunta model)  s’enviaran per correu electrònic a secretaria@girona.uned.es, indicant:

 • Dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic).
 • Tutoria a la que s’opta (assignatura).

I adjuntant:

 • Currículum actualitzat.
 • Fotocopia dels títols citats en el currículum.
 • Informe de vida laboral.

El termini per presentar les sol·licituds, adreçades a la Direcció del Centre, restarà obert del  14 de desembre de 2021 al 9 de gener de 2022, inclosos.

Dades de les assignatures:

Nom: Neuropsicología del Desarrollo

Facultat: Psicologia

Curs: Tercer. Segon quadrimestre

Horari: Dimecres de 19 a 20 h (setmanal) o dimecres de 18 a 20 h (quinzenal A)

Retribució íntegra: 693 € (2on quadrimestre) .

Titulació requerida: Grau o Llicenciatura en Psicologia, Biologia, Medicina o Farmàcia.

 

Nom: Fundamentos de Psicobiología

(Només per al segon quadrimestre del curs 21-22)

Facultat: Psicologia

Curs: Primer- Anual

Horari: dimecres de 19 a 21 h (2 hores)

Retribució íntegra: 1386 €

Titulació requerida: Grau o Llicenciatura en Psicologia, Medicina, Biologia, Farmàcia o Veterinària.

Salt, 14-12-2021

 

Model de sol·licitud

×