Notícies

Convocatòria pública de tutories del nou Grau d’Educació Infantil

De l’11 al 25 de maig de 2022 el Centre Associat de la UNED a Girona obre una convocatòria pública de tutories per impartir les assignatures del primer curs del nou Grau d’Educació Infantil (Curs 2022/23).

*A l’hora de preparar la vostra candidatura, tingueu present que les tutories de la UNED es realitzen de forma presencial des del centre associat i que a l’hora s’han d’emetre per webconferència mitjançant el software propi de la UNED o Teams.

Detalls de l’oferta:

 • Nom del grau: Grau en Educació Infantil
 • Facultat: Educació
 • Curs: Primer, segon quadrimestre (primer any)
 • Retribució íntegra: 693 €/quadrimestre
 • Titulació requerida: Grau en Educació Infantil o Educació Primària, Diplomatura en Magisteri/en Professorat de EGB + Máster Oficial/Doctorat/Llicenciatura en Psicopedagogia/Grau-Llicenciatura en Pedagogia.

Assignatures que es treuen a concurs:

1r quadrimestre

 • Aprendizaje y desarrollo en la infancia
 • Claves educatives en escenarios actuales
 • La escuela de educación infantil en España

 2n quadrimestre

 • Orientación familiar y acción tutorial
 • Organización y gestión del aula de Educación
 • Organización y gestión de centros educativos
 • Diversidad cultural y equidad en la escuela

Criteris de selecció:

Indispensable

 • Grau en Educació Infantil
 • Mestre en actiu (exercint com a mestre en educació infantil en tres dels darrers cinc anys).

Criteris addicionals

 1. Formació complementària (Psicologia, pedagogia, etc.).
 2. Participació en equips directius.
 3. Altres mèrits (participació en projectes d’innovació docent, formació permanent, altres, etc.).

Presentació de candidatures:

Les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic adjuntant el formulari de sol·licitud i la documentació corresponent a l’adreça secretaria@girona.uned.es, indicant: 

 • Dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic).
 • Tutoria a la que s’opta (assignatura).

La documentació que cal adjuntar al correu és la següent:

L’últim dia per a presentar les sol·licituds és el dimecres 25 de maig de 2022.

Salt, 11 de maig de 2022.

×