Notícies

Convocatòria pública d’una tutoria (Grau de Dret)

El Centre Associat UNED Girona obre una convocatòria pública per impartir, com a tutor/a substitut una assignatura de segon curs (segon semestre) del Grau de Dret i que s’imparteix a la seu de Girona.

Cal tenir present que totes les tutories que s’ofereixen s’han de realitzar de forma presencialment des de la seu assignada pel centre associat i alhora s’han d’emetre per webconferència.

Dades de l’assignatura:

  • Nom: Derecho Constitucional III (derecho). (66022055)
  • Curs: segon curs, segon semestre
  • Horari: a concretar
  • Titulació requerida: Llicenciatura/Grau en Dret, Llicenciatura/Grau en Ciències Polítiques i/o Grau en Ciències Jurídiques de les Administracions Públiques.

Presentació de les candidatures:

Les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic adjuntant el formulari de sol·licitud i la documentació corresponent a l’adreça secretaria@girona.uned.es, indicant: 

  • Dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic)
  • Tutoria a la que s’opta (número de tutoria i assignatura)

La documentació que cal adjuntar al correu és la següent:

Terminis:

  • Convocatòria oberta del 5 al 9 de febrer (ambdós inclosos)
×