Notícies

Convocatòria de Places de Professor Tutor per al curs 2024-2025. Relació Provisional d’Admesos i Exclosos.

Relació provisional d’admesos i exclosos (22-03-2024)

Els participants exclosos podran presentar les esmenes en el termini del 8 al 19 d’abril i, a través del registre electrònic, dirigides al Centre Associat a la UNED de Girona, codi (U02800219); bé acudint de manera presencial a qualsevol oficina d’assistència en matèria de registres connectada (https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/OficinasRegistro.html), o bé electrònicament a través del Registre Electrònic General (https://reg.redsara.es); sent l’únic mitjà vàlid de presentació.

No s’admetran esmenes fora de termini ni presentades per qualsevol altre mitjà a part de l’indicat.

Del 5 al 14 març el Centre Associat de la UNED a Girona convoca places de professor-tutor de les assignatures que es detallen a l’Annex I d’aquesta convocatòria.

Les candidatures es poden presentar del 5 al 14 de març, ambdós inclosos a través de la Sede electrònica de la UNED:(https://sede.uned.es/).
Tingueu present que les tutories són presencials des del Centre Associat de la UNED a Girona, Salt, Olot o Figueres i, simultàniament, s’emeten per webconferència.

Trobareu tota la documentació a aportar i les instruccions al document “Calendari i procediment”.
Les persones seleccionades hauran de superar un Curs d’ iniciació per a professors tutors (CIT) durant el curs  2024-2025.

Informació i documentació

×