Notícies

[Resolució] Convocatòria de Concursos de Places de Professor-Tutor per al curs 2023-2024. Relació definitiva de seleccionats i Actes de valoració.

15/06/2023

RELACIÓ DEFINITIVA DE CONCURSANTS SELECCIONATS

ACTES:

Termini de reclamacions: Fins el 24 de maig 2023

Sol·licitud de reclamació

………..

Membres de les Comissions de Valoració

Relació definitiva d’admesos i exclosos  (31-03-2023)

Relació provisional d’admesos i exclosos (10-03-2023)

Els participants exclosos podran esmenar aquesta falta en el termini del 13 al 24 de març, presentant els documents de què es tracti ajustats al model establert en la convocatòria, amb indicació que si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la petició.

Convocatòria pública de tutories per el curs 2023-2024

Del 20 de febrer a l’1 de març el Centre Associat de la UNED a Girona convoca places de professor-tutor de les assignatures que es detallen a l’Annex I d’aquesta convocatòria.

Les candidatures es poden presentar del 20 de febrer a l’1 de març, ambdós inclosos a través del correu secretaria@girona.uned.es
Tingueu present que les tutories són presencials, des del Centre Associat de la UNED a Girona, Salt, Olot o Figueres, si aixi s’indica al Annex 1. Simultàniament, s’emeten per webconferència.

Trobareu tota la documentació a aportar i les instruccions al document “Calendari i procediment”.
Les persones seleccionades hauran de superar un curs d’ iniciació per a professors tutors durant el curs  2023-2024.

Informació i documentació

×