Notícies

Convocatòria pública d’assignatures vacants pel pròxim curs 2024-2025.

Del 2 al 15 de juliol 2024, el Centre Associat de la UNED a Girona obre una convocatòria pública per impartir assignatures vacants pel curs 2024-2025.

A l’hora de preparar la vostra candidatura, tingueu present que les tutories de la UNED es realitzen de forma presencial des del Centre Associat i que s’han d’emetre per webconferència mitjançant el software propi de la UNED o Teams. 

Consultar aquí l’anunci de la convocatòria.

Presentació de candidatures:

Les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic adjuntant el formulari de sol·licitud i la documentació corresponent a l’adreça secretaria@girona.uned.es, indicant: 

  • Dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic)
  • Tutoria a la que s’opta (número de tutoria i assignatura)

La documentació que cal adjuntar al correu és la següent:

  • Formulari de sol·licitud
  • Currículum actualitzat
  • Fotocopia dels títols citats en el currículum.
  • Informe de vida laboral, així com tota la documentació que acrediti els mèrits descrits en el currículum

Terminis:

  • Del 2 al 15 de juliol del 2024 (amdós inclosos).

Salt, 2 de juliol del 2024

×