Notícies

Convocatòria pública de tutories de la UNED per el curs 2022-2023. Juny 2022

Del 14 de juny al 7 de juliol, el Centre Associat de la UNED a Girona obre una convocatòria pública per  impartir les assignatures que han quedat vacants adreçada a persones que hi estiguin interessades i que disposin de la titulació adient.

A l’hora de preparar la vostra candidatura, tingueu present que les tutories de la UNED es realitzen de forma presencial des del centre associat (a Salt o a les aules d’Olot o Figueres), i que alhora s’han d’emetre per webconferència mitjançant el software propi de la UNED.

En aquest document trobareu la relació d’assignatures i els seus horaris, el comput d’hores anuals i la titulació requerida en cada cas.

Les persones interessades han d’enviar un correu electrònic amb el formulari de sol·licitud i la documentació corresponent a l’adreça secretaria@girona.uned.esindicant al cos del missatge les dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic) i la tutoria a la que s’opta (número de tutoria i assignatura).

La documentació que cal adjuntar al correu és la següent:

  • Formulari de sol·licitud.
  • Currículum actualitzat.
  • Fotocopia dels títols citats en el currículum.
  • Informe de vida laboral, així com tota la documentació que acrediti els mèrits decrits en el CV.

El termini per a presentar les sol·licituds fins el 7 de juliol (inclòs).

Convocatòria

×