Notícies

Convocatòria pública de tutories del nou Grau d’Educació Infantil

DeL 27 de juny al 15 de juliol de 2022 el Centre Associat de la UNED a Girona obre una convocatòria pública de tutories per impartir les assignatures del segon curs del nou Grau d’Educació Infantil (Curs 2022/23).

*A l’hora de preparar la vostra candidatura, tingueu present que les tutories de la UNED es realitzen de forma presencial des del centre associat i que a l’hora s’han d’emetre per webconferència mitjançant el software propi de la UNED o Teams.

Detalls de l’oferta:

 • Nom del grau: Grau en Educació Infantil
 • Facultat: Educació
 • Curs: Primer quadrimestre (segon any)
 • Retribució íntegra: 693 €/quadrimestre
 • Titulació requerida: Grau en Educació Infantil o Educació Primària, Diplomatura en Magisteri/en Professorat de EGB + Máster Oficial/Doctorat/Llicenciatura en Psicopedagogia/Grau-Llicenciatura en Pedagogia.

Assignatures que es treuen a concurs:

 • Necesidades específicas de apoyo educativo.
 • Investigación en contextos escolares.

Criteris de selecció:

Indispensable

 • Grau en Educació Infantil
 • Mestre en actiu (exercint com a mestre en educació infantil en tres dels darrers cinc anys).

Criteris addicionals

 1. Formació complementària (Psicologia, pedagogia, etc.).
 2. Participació en equips directius.
 3. Altres mèrits (participació en projectes d’innovació docent, formació permanent, altres, etc.).

Presentació de candidatures:

Les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic adjuntant el formulari de sol·licitud i la documentació corresponent a l’adreça secretaria@girona.uned.es, indicant: 

 • Dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic).
 • Tutoria a la que s’opta (assignatura).

La documentació que cal adjuntar al correu és la següent:

 • Formulari de sol·licitud.
 • Currículum actualitzat.
 • Fotocopia dels títols citats en el currículum.
 • Informe de vida laboral, així com tota la documentació que acrediti els mèrits descrits en el currículum.

L’últim dia per a presentar les sol·licituds és el divendres 15 de juliol 2022.

Salt, 27 de juny del 2022

×