Antics Alumnes

Constituïda l’associació d’antics alumnes de la UNED a Girona

El seu president és l’advocat i ex vicepresident del Congrés Josep López De Lerma

Coincidint amb el 40è aniversari de creació de la UNED a Girona, que es va celebrar amb un acte el passat dijous 10, s’ha constituït l’associació d’antics alumnes.

L’associació té com a finalitats principals:

  • Ser vehicle d’unió entre el CA de la UNED a Girona i els seus antics alumnes, un cop han acabat els seus estudis.
  • Establir vincles d’unió en aspectes acadèmics i culturals entre els antics alumnes, intentant mantenir contactes que sovint es perden un cop acabats els estudis.
  • Contribuir, en la mesura de les seves possibilitats, a que els antics alumnes puguin rebre informació i/o formació actualitzada sobre temes relacionats amb els seus estudis.
  • En general, ser instrument d’informació pels seus associats en aquelles matèries que puguin ser considerades d’interès.
  • Contribuir a la relació del Centre amb els diferents sectors socials, culturals i econòmics de les comarques gironines.

L’associació s’ha constituït a partir d’un grup impulsor format per persones de diferents titulacions, àmbits professionals i èpoques.

Josep López De Lerma, advocat, ex vicepresident del Congrés dels Diputats, és el president de la junta; Dolors Corretger, llicenciada en sociologia, funcionària i professora tutora d’UNED Girona a l’extensió de la Garrotxa, és la secretària ; Josep Mullera, llicenciat en economia i en dret, ex interventor de la Diputació de Girona, n’és el tresorer.

Entre altres, formen part del nucli fundador: Martí Sans, llicenciat en Ciències de l’Educació, ex parlamentari i director general de pesca, actualment alcalde de Biure; Susanna Herce, llicenciada en Geografia i Història, professora d’educació secundària i professora associada de la UdG; Deli Saavedra, ambientòleg i llicenciat en Geografia; Maria del Mar García, metge pediatra, llicenciada en Psicologia, professora associada de la Facultat de Medicina de la UdG; Lourdes Palomino, llicenciada en Dret, secretaria de l’ajuntament de Salt; Manuel Caballero, diplomat en Treball Social, delegat de la ONCE a Figueres; Isaac Calaf, llicenciat en Psicopedagogia, treballa al Servei  Municipal d’Ocupació de Girona, professor tutor de la UNED a Girona.

A partir d’aquesta constitució els fundadors de l’associació conviden a  formar-ne part a totes aquelles persones que han cursat estudis i/o obtingut una titulació al centre de la UNED a Girona. L’adreça electrònica on dirigir-se és: antics-alumnes@girona.uned.es

×