Notícies

Convocatòria pública de tutories per al curs 2020-2021. Nou calendari i relació definitiva d’admesos.

NOU CALENDARI I PROCEDIMENT

Relació definitiva d’admesos (24-03-2020)

Plaça 1. Matemáticas aplicadas a las CC Sociales_Salt

Plaça 2. Matemáticas aplicadas a las CC Sociales_Figueres

Plaça 3. Matemáticas avanzadas

Plaça 4. Lengua Extranjera: Inglés_Figueres

Plaça 5. Lengua Castellana

Plaça 6. Administración y dirección de empresas.

Plaça 7. Lengua Extranjera: Francés

Plaça 8. Introducción a la sociología

Plaça 9. Prehistoria I

Plaça 10. Introducción a la Teoría Literaria

Plaça 11. Psicología del Pensamiento

Plaça 12. Diversidad e igualdad en Educación

Plaça 13. Teoría del Estado Constitucional

 

Relació provisional d’admesos i exclosos

Plaça 1. Matemáticas aplicadas a las CC Sociales_Salt

Plaça 2. Matemáticas aplicadas a las CC Sociales_Figueres

Plaça 3. Matemáticas avanzadas

Plaça 4. Lengua Extranjera: Inglés_Figueres

Plaça 5. Lengua Castellana

Plaça 6. Administración y dirección de empresas.

Plaça 7. Lengua Extranjera: Francés

Plaça 8. Introducción a la sociología

Plaça 9. Prehistoria I

Plaça 10. Introducción a la Teoría Literaria

Plaça 11. Psicología del Pensamiento

Plaça 12. Diversidad e igualdad en Educación

Plaça 13. Teoría del Estado Constitucional

Els participants exclosos podran esmenar aquesta falta en el termini de el 9 al 20 de març, presentant els documents de què es tracti ajustats al model establert en la convocatòria, amb indicació que si no ho fa, es considerarà que desisteix de la petició .

CONVOCATÒRIA I ANNEXOS:

El Centre Associat UNED Girona convoca places de professor tutor de les assignatures que es detallen a l’annex I.

Termini de presentació de les sol·licituds: del 17 al 26 de febrer de 2020.

Al document “Calendari i procediment” trobareu les instruccions per enviar la sol·licitud, el currículum i la documentació, que s’enviarà per correu electrònic a:

secretaria@girona.uned.es

Les persones seleccionades hauran de superar un curs d’ iniciació per a professors tutors durant el curs 2020-2021.

Les tutories són presencials, des del Centre Associat de Girona a Salt o des de Figueres (en el cas de les tutories per al CC de l’Alt Empordà), i, simultàniament, s’emeten per webconferència.

Informació i documentació:

Convocatòria

Calendari i procediment

Annex I: Relació de places convocades

Annex II: Sol·licitud

Annex III: Model de currículum

Annex IV: Barem

×