Notícies

Convocatòria de concursos de places de Professor-tutor per al curs 2019-2020. Resultats definitius de les valoracions

Relació definitiva de concursants seleccionats (12-07-2019)

Resultats de les valoracions (Actes)

Pl. 1 – Geología I

Pl. 2- Inglés instrumental I

Pl. 3- Derecho Civil I: Parte general y persona

Pl. 4- Derecho Penal I

Pl. 5- Arte Prehistórico

Pl. 6- Psicología de la Motivación

Relació provisional de concursants seleccionats

CONVOCATÒRIA I ANNEXOS:

El Centre Associat UNED Girona convoca places de professor tutor de les assignatures que es detallen a l’annex I.

Termini de presentació de les sol·licituds: del 18 al 27 de febrer de 2019

Al document “Calendari i procediment” trobareu les instruccions per enviar la sol·licitud, el currículum i la documentació (que s’enviarà per correu electrònic a : secretaria@girona.uned.es)

Les persones seleccionades hauran de superar un curs d’ iniciació per a professors tutors durant el curs 2019-20.

Les tutories són presencials, des del Centre Associat de Girona a Salt o des d’Olot (en el cas de les tutories per al CC Garrotxa), i, simultàniament, s’ emeten per webconferència.

Informació i documentació:

Convocatòria

Calendari i procediment

Annex I: Relació de places convocades

Annex II: Sol·licitud

Annex III: Model de currículum

Annex IV: Barem

Annex V. Imprés de reclamacions

 

 

×